Groningen deelfietsstad!

In Groningen is het over het algemeen vrij eenvoudig om van A naar B te komen. Als forens, toerist of stadjer heb je ruime keuze uit verschillende vervoersmiddelen. Woon je buiten de stad, dan pak je de trein of de bus. Woon je in de stad, dan pak je de fiets. Tegenwoordig heb je tevens […]

Terugblik webinars KennisLab BIOR Noord – juni 2021

KennisLab BIOR Noord hield op 21 en 22 juni een drietal webinars. Hier volgt een korte terugblik en informatie over hoe je deze webinars kan terugkijken. Webinar ‘Sport en bewegen in de omgevingsvisie’ Een goed bezocht webinar waar partner GGD Drenthe onder leiding van Inge Dijkstra ons mee nam in de kansen die de omgevingswet […]

De Groene As, doorfietsroute Groningen-Assen

Sinds 2015 wordt er gewerkt aan de realisatie van een doorfietsroute ‘De Groene As’ tussen Groningen en Assen ter bevordering van het fietsverkeer tussen beide steden en het fietsnetwerk in de regio. De betrokken provincies en de gemeenten zien de doorfietsroute ‘De Groene As’ in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren […]

Provincie Groningen fietst door

Dat fietsen goed voor de gezondheid is en beter voor het milieu weten we allemaal, maar hoe stimuleren we mensen om zo veel mogelijk de fiets te pakken en de stad bereikbaar te houden? De provincie Groningen werkt aan een ambitieus Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023 (bekijk video) met daarin tal van projecten om inwoners te verleiden […]

Bewegen en ontmoeten in Witmarsum

In Witmarsum (gemeente Súdwest-Fryslân) zijn drie nieuwe beweegplekken gerealiseerd. Na Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 is de Stichting Ekspedysje Wytmarsum ontstaan om activiteiten op te zetten. Bestuurslid Jac König vertelt over de initiatieven: “We hebben het idee van iemand uit het dorp over een beweegplek omarmd.” In 2017 zijn de verenigingen bij elkaar gehaald en ideeën […]

Maak kennis met partner gemeente Groningen

Het netwerk van KennisLab BIOR Noord breidt zich uit. Steeds meer relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde leefomgeving’ waarde toevoegen, sluiten zich aan. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste […]

Maak kennis met partner IVN Noord

Het KennisLab BIOR Noord heeft een mooi en waardevol netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde leefomgeving’ waarde toevoegen. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de buitenruimte? Wij […]

Webinars over bewegen in de buitenruimte

Kennislab BIOR Noord nodigt je uit voor drie gratis webinars op 22 en 23 juni 2021 KennisLab BIOR Noord organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten waarin we iedereen met interesse in het thema beweegvriendelijke omgeving met elkaar in contact brengen en inspireren. Graag hadden we je live ontmoet, maar door de coronabeperkingen is dit helaas nog niet mogelijk. Samen […]

Maak kennis met partner LAOS

Landschaps Architectuur Bij LAOS werken we aan tal van ruimtelijke ontwerpopgaven op diverse schaalniveau’s. Het inzetten op een zo groot mogelijke bijdrage aan een hoge leefkwaliteit en in het kielzog daarvan een gezonde leefomgeving is voor ons vanzelfsprekend. Wij zien bewegen in de openbare ruimte als onderdeel hiervan. In onze ontwerpen streven we daarom naar […]

Video BIOR Sport Fryslân

Zou het niet mooi zijn om van de buitenruimte een inspirerend speel- en beweeglandschap te maken? Kernpartner Sport Fryslân heeft i.s.m. onze netwerkpartner Antea Group Nederland een mooie video gemaakt over Bewegen in de Openbare Ruimte.  De buitenruimte als inspirerend speel- en beweeglandschap; dat is ons toekomstbeeld. Dé plek, bij iedereen in de buurt, waar […]