Maak kennis met partner Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen is aangesloten als partner bij het netwerk van KennisLab BIOR Noord. Steeds meer relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte sluiten zich aan. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de buitenruimte? Wij stellen onze partners graag aan je voor d.m.v. drie vragen. Deze keer is het de beurt aan onze partner: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

1. Wat is de relatie tussen bewegen in de openbare ruimte en jullie als organisatie?

Eigenlijk is bewegen in de openbare ruimte, ofwel de beweegvriendelijke omgeving (BVO) een speerpunt binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen sinds de eerste opdracht van het ministerie van VWS in 2011. Binnen het thema ‘Waarde van Sport’ beschikken we over veel kennis en projectervaring en zijn we zowel internationaal als nationaal betrokken bij kennisuitwisseling en programma’s. We willen een leefomgeving creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten. Daarom zijn we dagelijks bezig met het verspreiden van kennis en voorbeelden door middel van o.a. artikelen, presentaties, webinars, e-books, advisering en ontwikkeling van toepasbare instrumenten.

2. Als jullie als organisatie één beweegplek in de openbare ruimte mogen uit lichten, welke is dat en waarom?

In centraal Tilburg ligt sinds zomer 2019 het Spoorpark. Op een voormalig rangeerterrein is een park ontwikkeld met plek voor sport, bewegen, recreatie, ontspanning, ontmoeting en verblijf. De realisatie van het park is een geweldig voorbeeld van een burgerinitiatief. Het Spoorpark is een groene ontmoetingsplek die daagt uit tot beweging in de openbare ruimte, waarmee het voldoet aan een ideale beweegvriendelijke omgeving. Mede door het balans tussen hardware (omgeving), software (georganiseerde activiteiten) en orgware (vrijwilligers) maakt dit één van onze favoriete openbare beweegplekken. Eind 2020 brachten we een bezoek aan het park… lees en kijk verder >

3. Wat is vanuit jullie organisatie een groot succes geweest met betrekking tot bewegen in de openbare ruimte?

Laat het duidelijk zijn dat voor een goede gezondheid voldoende beweging erg belangrijk is. Een leefomgeving die uitnodigt om te bewegen is hiervoor van groot belang. Om van deze omgeving een beweegvriendelijke omgeving (BVO) te maken hebben we bij Kenniscentrum Sport & Bewegen diverse instrumenten ontwikkeld waar we trots op zijn. Zo geeft de BVO-scan de mogelijkheid een omgeving te analyseren en biedt de BVO-reisgids een stappenplan voor de inrichting van een beweegvriendelijke omgeving. Hiernaast hebben we o.a. een whitepaper en website ontwikkeld vol met wetenschappelijke kennis en praktijkvoorbeelden. En natuurlijk zitten ook we ook nu niet stil. Momenteel zijn we druk bezig met een BVO-bouwstenen document met werkzame elementen en ontwerpprincipes en willen we iedereen inspireren met het inspiratiedocument ‘Inclusieve beweegvriendelijke omgeving’ om de openbare ruimte ook beweegvriendelijk te maken voor mensen met een beperking.