Netwerk BIOR Noord

Partners van KennisLab BIOR Noord
Onze partners zijn relevante organisaties en mensen die werken aan een gezonde omgeving met focus op bewegen in de openbare ruimte.
Met en voor dit netwerk van partners organiseren we bijeenkomsten waarbij inspiratie, kennisdeling en het samenwerken aan projecten centraal staan. 

Wil je ook partner worden?
Contact één van de kernpartners via de contactgegevens of het contactformulier. Klik hier >

Onze partners

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen zij met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

SWECO houdt zich vanuit verschillende vakgebieden bezig met het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Ze helpen gemeenten met de vertaling van hun ruimtelijke opgaven naar omgevingsvisies en omgevingsplannen. Nieuwe eisen die worden gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte als gevolg van het veranderende klimaat en de eisen en wensen van de eindgebruikers wordt vertaald naar ontwerpen van de buitenruimte voor o.a. scholen, natuurgebieden, kindcentra en speelplekken.

Drenthe Gezond zet zich maximaal in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te laten worden. Het netwerk van Drenthe gezond richt zich op een integrale aanpak, waarbij ze focussen op vraagstukken die in Drenthe spelen, zoals het gezonder maken van de omgeving.

De GGD Drenthe werkt aan het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving waar inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbaren, zich prettig voelen. Een leefomgeving wat uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid. De GGD monitort de gezondheid en leefgewoonten van de inwoners uit Drentse gemeenten, signaleert ontwikkelingen en adviseert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van effectief beleid.

New Nexus bedient met een sterk team van specialisten hun klanten op het op het gebied van het opstellen van requirements, het komen tot een gedegen UX\UI design voor o.a. de beste gebruikerservaring, ontwikkelen van softwareapplicaties en apps, het aansluiten van software op hardware (IOT), het verzamelen, registreren en analyseren van data, tot het leveren van kennis die organisaties ondersteunen bij het definiëren en implementeren van veranderingen. In onze leefomgeving wordt er steeds meer gestuurd op data en mensen bewust te laten maken van zichzelf en hun omgeving. Daarvoor worden o.a. dashboards en apps vaak ingezet om mensen te stimuleren en in actie te laten komen door hen inzicht te geven.

Kenniscentrum sport en bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen ze professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen. 

1609Bold bestaat uit een team van specialisten die creatieve oplossingen bedenken op het gebied van marketing en communicatie, met een passie en enthousiasme voor fietsen. Ze krijgen voornamelijk energie van ontwikkelingen, innovaties en nieuwe (fiets)projecten vertalen naar een passende belofte en boodschap en deze onder de aandacht brengen van het juiste publiek.

Tjisse Brookman adviseert in natuur en gezondheid. Natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wetenschappelijke bewijsvoering hiervan groeit met de dag. Vanuit de overtuiging dat de natuur en natuurlijke interventies ons helpen om de kwaliteit van leven te verhogen, onze gezondheid en gezondheidszorg te versterken en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen, draagt hij middels initiatieven op zowel lokaal, regionaal, nationaal niveau graag bij aan het KennisLab BIOR Noord. Door samen met wetenschappers, ondernemers, overheden, zorginstellingen en bewonersinitiatieven praktische en wetenschappelijke kennis en ervaringen bij elkaar te brengen en deze kennis te delen en door te vertalen naar nieuwe multidisciplinaire toepassingen, denkend vanuit het concept ‘positieve gezondheid’. 

Staatsbosbeheer onderhoudt als beheerder van de groene buitenruimte de infrastructuur voor wandelen en fietsen en daar waar mogelijk faciliteren ze (beweeg) evenementen. “De gezondheid van de Noordeling en de rest van NL gaat ons aan het hart en we verzamelen steeds meer bewijslast over wat de natuur en bewegen daarin voor jou kan doen, fysiek en psychisch. We zoeken de samenwerking op met gemeenten, provincie en ondernemers hoe we onze terreinen, infrastructuur en brede kennis in kunnen zetten voor de maatschappij.”

Denfit houdt ervan om de dingen anders aan te pakken. Of je het nu hebt over het ontwerpen en ontwikkelen van hun outdoor fitnesstoestellen, of de manier waarop ze met de eindgebruikers en agenten omgaan. Dankzij hun energie, sportieve input, inzet en ondernemerschap zijn ze als merk en bedrijf succesvol. Kwaliteit en diversiteit van de producten en het bedrijf staan voorop. Outdoor fitnesstoestellen, die iedere plek in een inspirerende fitnesslocatie veranderen. 

Jouw organisatie hier als partner van KennisLab BIOR Noord? Laat ons jullie interesse weten om samen te werken aan een beweegvriendelijk Noord-Nederland voor alle inwoners en bezoekers! Contact één van de kernpartners via de contactgegevens of het contactformulier. Klik hier >

Yalp creëert inspirerende omgevingen die jong én oud uitdagen om te bewegen, maar vooral om plezier te maken. Yalp is actief in de segmenten openbare ruimte, onderwijs, recreatie en zorg. “Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en ontmoeten stimuleren. Het verrijkt ons leven en levert een positieve bijdrage aan onze fysieke, geestelijke en sociale fitheid.” Bij Yalp delen ruim 50 professionals hun geloof in spelen en bewegen. Hun enthousiasme, kennis en ervaring delen ze graag met het netwerk.

Antea Group helpt als beheerregisseur overheden om spelen en bewegen in de werkzaamheden voor de leefomgeving te borgen. “Zodra je je voordeur uitstapt kom je in de openbare ruimte. Dat is de plek waar je je verplaatst naar je werk, de school van je kinderen, de winkel of het sportveld, maar ook speelt, beweegt en werkt aan je gezondheid. Wij handelen vanuit vakkennis van beheer, data én ICT. Die praktische no-nonsense aanpak helpt ons al meer dan 30 jaar om werelden samen te brengen. Zo werken wij samen met onze klanten en inwoners aan hún leefomgeving: in de juiste context, met een transparant en herleidbaar proces komen tot de juiste afweging voor de fysieke leefomgeving door gebruik, beheer en inrichting met elkaar te verbinden.”

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD monitort de gezondheid en leefgewoonten van de inwoners uit Friese gemeenten, signaleert ontwikkelingen en adviseert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van effectief beleid. Om uitvoering te geven aan dit beleid wordt de samenwerking gezocht met publiek en private partners. Zo werken we met de Friese Preventieaanpak (FPA) aan de ambitie: Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân. Ook adviseert de GGD binnen het samenwerkingsverband ‘Omgevingslab Gezondheid’ over het bevorderen en beschermen van de gezondheid via de Friese leefomgeving.

Nijha reikt beweegoplossingen aan die mensen blijvend in beweging brengen. Nijha is werkzaam in de domeinen: sportaccommodaties, scholen, zorg en de wijk en richt de openbare ruimte in d.m.v. het realiseren van een nieuwe speeltuin of het inrichten van een nieuw sportpark. Binnen het netwerk willen zij graag hun kennis en kunde delen, samen kijken naar nieuwe materialen en producten, bijdragen aan onderzoek ‘wat werkt’.

LAOS landschapsarchitectuur houdt zich vanuit het besef dat ruimtelijk ontwerp van positieve invloed kan zijn op gezondheid, al jaren bezig met de relatie tussen gezondheid en ontwerp. Ze initiëren en werken mee aan wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek. Ook werken ze mee aan de koppeling van ruimtelijk beleid en gezondheidsbeleid en ontwerpen ze voor de gezondheidssector.

Humankind

Gemeente Groningen werkt vanuit de beleidsafdeling sport nu enkele jaren specifiek aan het sportief inrichten van de openbare ruimte. Ze hebben hun ervaringen gebundeld om te komen tot een ‘recept’ voor een kwalitatief goede sport, speel, beweeg en ontmoetplek.

BOERplay richt al sinds 1961 de algemene buitenruimte in op het gebied van spelen en bewegen. Ze kijken bij de inrichting van de buitenruimte naar de functie van de omgeving en door wie deze wordt gebruikt. Zodat niet alleen kinderen ervan kunnen genieten, maar ook (jong)volwassenen en senioren. BOERplay richt de (buiten)ruimte in, met aantrekkelijke ontwerpen en inrichtingsconcepten, die zijn afgestemd op zowel doelgroep als omgeving. Denk hierbij aan openbare speel-, sport-, en beweegplekken, schoolpleinen, speelvoorzieningen bij horeca en recreatieparken en zorgtuinen & beleeftuinen. “Wij stellen onszelf als doel de buitenruimte zo in te richten dat deze aantrekkelijk en uitdagend is voor iedereen. Voor een generatie lang spelen en bewegen.” 

DonkerGroen doet al meer dan 60 jaar de aanleg van onderhoud en groen. Dat is het fundament van deze organisatie. Inmiddels is hun werkterrein veel breder geworden. Ze werken integraal, wat betekent dat ze groenprojecten kunnen ontwerpen, aanleggen én onderhouden. 

Newae zien het als hun taak de buitenruimte in Nederland in duurzame balans te brengen en te komen tot een vitale leefomgeving. Dat doen ze door ideeën verder te brengen en plannen haalbaar te maken.

Hun aanpak is gericht op draagvlak creëren en resulteert in blije betrokkenen. Draagvlak creëren ze door bij herinrichtingen gezamenlijk deel te nemen in projectteams van bewoners, ondernemers en ambtenaren. Daarbij is het essentieel dat een ontwikkeling duurzaam, veilig, prettig, klimaatbestendig, functioneel en betaalbaar wordt gerealiseerd. Ze creëren een oplossing met een gaaf en haalbaar inrichtingsplan met groen en water, waar mensen nog jarenlang van profiteren.

Serious games kunnen op eindeloos veel terreinen waarde toevoegen. Toch heeft 8DGames zich steeds meer gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor de gezondheidszorg, het onderwijs én de leefstijl- en beweegsector. Dat is niet toevallig. Want hier vind je belangrijke thema’s voor het vrijspelen van een gezond en gelukkig leven. En daar gaan ze voor!