Provincie Groningen fietst door

Dat fietsen goed voor de gezondheid is en beter voor het milieu weten we allemaal, maar hoe stimuleren we mensen om zo veel mogelijk de fiets te pakken en de stad bereikbaar te houden? De provincie Groningen werkt aan een ambitieus Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023 (bekijk video) met daarin tal van projecten om inwoners te verleiden om vaker de fiets te pakken.

Voor de provincie Groningen staat fietsen op 1
Waar de provincie zich voorheen vooral richtte op forenzen en scholieren, doen ze dat vanaf 2020 voor alle doelgroepen. Van kinderen tot ouderen en van de recreatieve- en sportieve fietsers tot de logistieke fietser. Voor alle doelgroepen draaien er al projecten of worden de komende jaren projecten opgestart en vaak in samenwerking met verschillende partners/partijen.

Vele projecten op het gebied van fietsstimulering
Naast het aanleggen van nieuwe of veiligere fietspaden, is er veel aandacht voor fietsstimulering voor de verschillende doelgroepen. Zo is de uitprobeeractie van Groningen Bereikbaar uitgebreid. Je kunt nu in de hele provincie terecht om een week lang een eBike of Speedpedelec te testen.

Voor basisschoolkinderen is er het project HiBike, een game die kinderen en ouders stimuleert om (vaker) op de fiets naar school te komen of naar muziekles te fietsen. Na de zomervakantie lanceren we een avontuurlijke kinderfietsroute bij Zoutkamp als pilot en voor studenten worden er voorbereidingen getroffen voor het project “MBO op de fiets”.

Verder wordt er gewerkt aan een fietsstimuleringsapp, recreatieve fietsroutes vanaf hubs (bus- of treinstations), aantrekkelijke fietsroutes die 365 dagen per jaar gereden kunnen worden op de racefiets én er is aandacht voor de oudere fietser met het project Doortrappen welke provincie breed, in alle gemeenten, uitgerold gaat worden.

Kortom tal van projecten waar we de stand van zaken van blijven volgen in onze nieuwsbrief.

Provincie is Fietsvriendelijk bedrijf
Om het goede voorbeeld te geven richting andere bedrijven is de provincie Groningen sinds kort gecertificeerd door de Fietsersbond als Fietsvriendelijk bedrijf. De provincie heeft hiermee aangetoond de faciliteiten voor fietsende medewerkers goed op orde te hebben. Denk hierbij aan een ruime en verwarmde fietsenstalling die (gedeeltelijk) 24 uur per dag open is. Er zijn kleedkamers, lockers, handdoeken en als de band lek is, is er materiaal voor reparatie. Groningen Bereikbaar geeft nu adviezen weg aan andere bedrijven die ook graag Fietsvriendelijk Bedrijf willen worden, kijk hier voor meer informatie.

Meer informatie
Als je meer wilt weten over de fietsprojecten van de provincie Groningen, neem dan gerust contact op met Jolanda Langeland via j.e.langeland@provinciegroningen.nl of 06-14886542.