Terugblik webinars KennisLab BIOR Noord – juni 2021

KennisLab BIOR Noord hield op 21 en 22 juni een drietal webinars. Hier volgt een korte terugblik en informatie over hoe je deze webinars kan terugkijken.

Webinar ‘Sport en bewegen in de omgevingsvisie’

Een goed bezocht webinar waar partner GGD Drenthe onder leiding van Inge Dijkstra ons mee nam in de kansen die de omgevingswet biedt voor een gezonde leefomgeving. Inge gaf aan vier strategieën te zien om gezondheidsbevordering een plek te geven via de kerninstrumenten in de omgevingswet; gezondheid centraal, een gezondheidsthema voorop, meekoppelkansen, geen ambitie.

Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving zijn mobiliteit (actieve verplaatsing, fiets- en OV verbindingen) en woonomgeving (rookvrij, groen, beweegvriendelijk en gebouwen (levensloopbestendig, binnenklimaat). De kernwaarden mobiliteit en woonomgeving zijn interessant als we kijken naar de positionering van sport, bewegen, spelen en ontmoeten. Partner Kenniscentrum Sport en Bewegen, Jeroen Hoyng ging op dit laatste wat dieper in. Want wat zijn die ‘haakjes’ dan en hoe kunnen het fysieke en sociale domein hierin elkaar vinden? Tot slot sloot partner SportDrenthe, Alida Pasveer, af met een aantal inspirerende voorbeelden. Want wat zie je in die buitenruimte als sport, spelen, bewegen en ontmoeting wordt gestimuleerd?

Webinar ‘Van 13 naar 100 Gezonde Buurten’

In Gezonde Buurten werken kinderen, volwassen én gemeente samen aan het realiseren van een actieve, speelse en natuurlijke buurt. Dorien van de Kant van partner Drenthe Gezond en Rutger de Graaf van kernpartner IVN Noord gaven inspiratie om in co creatie aan de slag te gaan met Gezonde Buurten.

Meer info in deze infographic en op Gezonde Buurten | IVN.

Webinar ‘BIOR fietst en wandelt er op los, doe je mee?’

In deze webinar onder leiding van Karlijn Meijerink namens onze kernpartner IVN Noord, werden de deelnemers flink geïnspireerd. Eerst een unieke podcast ingesproken door Gerard Nijboer die al wandelend of fietsend een kwartier werd gedaan! Vervolgens nam André Brasse van IVN Noord je mee in het programma ‘Gastheer van het landschap’, Tjisse Brookman (adviseur natuur en gezondheid) in wandelinitiatieven zoals Gezond Natuur Wandelen en als laatste Jolanda Langeland namens de provincie Groningen over de fietsprojecten en de nieuwe Kinderfietsroute in Zoutkamp.

Bekijk video IVN Gastheer van het Landschap >

 

Eén van bovenstaande webinars terugkijken?

Neem contact op met Inge Rundervoort: 
inge@sportfryslan.nl

Inspiratiewebinar BIOR voor gemeente de Wolden

Op initiatief van twee sportfunctionarissen van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen mocht KennisLab BIOR Noord in de naam van Magda Boven en Mieke Zijl een inspiratiewebinar met als thema BIOR geven.

Aanleiding hiervoor was dat beide sportfunctionarissen betrokken waren bij het opstellen van een handboek openbare ruimte en zo constateerden dat er veel mogelijkheden liggen, zeker door samen te werken met collega’s. Zelf gaan ze de leerlijn BIOR volgen en daarom wilden ze graag collega’s inspireren om met ideeën te komen zodat zij die mee kunnen nemen in de leerlijn. Hun teamleider Harold Wassink schreef op LinkedIn na afloop de volgende samenvatting. Beter kunnen wij het niet navertellen:

“Mensen en vooral de minder actieve mensen verleiden om meer te bewegen is een complexe opgave. Een die je niet zomaar alleen oplost, dat moet je samen doen. En die grote opgaves beginnen klein, iemands beleefwereld vergroten, zaadjes planten, inspireren. En dat is precies waar sportfunctionarissen Suzanne Nijmeijer en Nienke Ijmker vandaag voor gezorgd hebben tijdens een webinar van KennisLab BIOR Noord bij samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Want voor het goed inrichten van een beweegvriendelijke omgeving heb je goede hardware (materialen), software (aanbod) en orgware (organisatie) nodig. Dat vraagt erom professionals uit sociale- en fysieke structuren bij elkaar te brengen. En tijdens deze webinar werden die werelden weer een stukje dichter bij elkaar gebracht!”