Maak kennis met partner IVN Noord

Het KennisLab BIOR Noord heeft een mooi en waardevol netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde leefomgeving’ waarde toevoegen. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de buitenruimte?
Wij stellen onze partners graag aan je voor a.d.h.v. een aantal vragen. Deze keer is het de beurt aan onze kernpartner: IVN Noord.

logo-IVN

Wat is de relatie tussen bewegen in de openbare ruimte en jullie als organisatie?

Veel van onze activiteiten zijn gericht op het vergroenen van openbare ruimtes. Natuurbeleving en – educatie staan hierbij altijd centraal. We willen graag dat iedereen toegang heeft tot groen in zijn of haar woonomgeving. Maar we willen vooral ook dat zowel kinderen als volwassenen deze natuur beleven, zich verwonderen en erover leren. Zodat ze van de natuur gaan houden en er beter voor willen zorgen.

Foto IVN 2

Als jullie als organisatie één beweegplek in de openbare ruimte mogen uitlichten, welke is dat en waarom?

De bewoners van iedere buurt van Nederland verdienen natuur dichtbij. In een park, om de hoek, het schoolplein of de achtertuin. Maar er zijn natuurlijk ook grotere natuurgebieden zoals de Nationale Parken. Die bieden weer andere mogelijkheden om natuur te ervaren; wandelend of op de fiets, door het bos of over de hei. We richten ons op al dit soort verschillende vormen van natuurbeleving, dichtbij en verder weg, voor jong en oud.

Foto IVN 1