Bewegen en ontmoeten in Witmarsum

In Witmarsum (gemeente Súdwest-Fryslân) zijn drie nieuwe beweegplekken gerealiseerd. Na Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 is de Stichting Ekspedysje Wytmarsum ontstaan om activiteiten op te zetten. Bestuurslid Jac König vertelt over de initiatieven: “We hebben het idee van iemand uit het dorp over een beweegplek omarmd.”

In 2017 zijn de verenigingen bij elkaar gehaald en ideeën geïnventariseerd. Vanuit de sport zijn activiteiten georganiseerd. Iemand uit het dorp had een idee over een beweegplek en dat idee heeft de stichting omarmd. Het idee van een beweegtuin is uiteindelijk uitgemond in het plan ‘Witmarsum in beweging’; een plan met beweegplekken bij het Woonzorgcentrum Aylva State (met name gericht op ouderen), bij de basisscholen (met name gericht op de jeugd) en bij het Griene Plak (voor algemeen gebruik). Er lagen wensen bij het verzorgingscentrum voor een veilig bewandelbare route en bij de scholen voor herinrichting van het plein. Er werd naar doelgroepen gekeken, voor wie zet je het neer? De bedoeling was om de drie plekken met elkaar af te stemmen en te zorgen voor doorloop. En hoe borg je het gebruik na de realisatie? Met fysiotherapeuten is gekeken naar de functionaliteit in beweegvoorzieningen. Vervolgens werden verschillende leveranciers benaderd. Inwoners zijn betrokken bij de plannen.

“Er kwam nogal wat kijken bij de realisatie van deze beweegplekken”, zegt Jac König. Hoe regel je dit met de grondeigenaar? Welke fondsen willen dit ondersteunen? “We zijn veel obstakels tegengekomen, maar hebben er ook veel van geleerd. Het is belangrijk dat er goed eigenaarschap is van een beweegplek. Dorpsbelangen zijn goede partijen om dergelijke initiatieven op te pakken. Ook de buurtsportcoach is betrokken geweest.”

In Witmarsum zijn in 2020 op drie plekken beweegvoorzieningen gerealiseerd: bij woonzorgcentrum Aylva State een wandelroute, op het schoolplein en bij een weide in de buurt ‘Het Griene Plak’.

Met de officiële opening in augustus/september 2021 en het organiseren van clinics wordt nog een impuls gegeven aan het daadwerkelijke gebruik van de beweeg- en ontmoetingsplekken. Met beweegprogramma’s kunnen alle inwoners blijven spelen, bewegen en ontmoeten.

Meer informatie: Stichting Ekspedysje Wytmarsum