Maak kennis met partner gemeente Groningen

Het netwerk van KennisLab BIOR Noord breidt zich uit. Steeds meer relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde leefomgeving’ waarde toevoegen, sluiten zich aan. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de buitenruimte? Wij stellen onze partners graag aan je voor d.m.v. drie vragen. Deze keer is het de beurt aan onze partner: gemeente Groningen.

Wat is de relatie tussen bewegen in de openbare ruimte en jullie als organisatie?

We faciliteren sport, dus ook de ongeorganiseerde sport en vanuit dat gedachtegoed hebben we ook beleid op de openbare ruimte. Vanuit het programma de Bewegende Stad voeren we jaarlijks een aantal projecten uit, gericht op sporten, spelen, bewegen en ontmoeten.

Als jullie als organisatie één beweegplek in de openbare ruimte mogen uitlichten, welke is dat en waarom?

We hebben er twee gekozen! Ten Boer en Laanhuizen (bekijk video). Deze beweegplekken zijn innovatief (door o.a. combinatie van meerdere beweeg- en spelmogelijkheden) en worden druk bezocht. Met name in Ten Boer wordt ook veel aan activering gedaan.

Wat is vanuit jullie organisatie een groot succes geweest met betrekking tot bewegen in de openbare ruimte?

Oosterkade: de plek werkt uit zichzelf, druk bezocht, binnenstad en sindsdien sociale controle.