skip to Main Content

Maak kennis met partner IVN Noord

Het KennisLab BIOR Noord heeft een mooi en waardevol netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde leefomgeving’ waarde toevoegen. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze…

Lees Meer

Maak kennis met partner LAOS

Landschaps Architectuur Bij LAOS werken we aan tal van ruimtelijke ontwerpopgaven op diverse schaalniveau's. Het inzetten op een zo groot mogelijke bijdrage aan een hoge leefkwaliteit en in het kielzog daarvan een gezonde leefomgeving is voor ons vanzelfsprekend. Wij zien…

Lees Meer

Video BIOR Sport Fryslân

Zou het niet mooi zijn om van de buitenruimte een inspirerend speel- en beweeglandschap te maken? Kernpartner Sport Fryslân heeft i.s.m. onze netwerkpartner Antea Group Nederland een mooie video gemaakt over Bewegen in de Openbare Ruimte.  De buitenruimte als inspirerend…

Lees Meer

Maak kennis met partner Newae!

Het Kennislab BIOR Noord heeft een mooi en waardevol netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde leefomgeving’ waarde toevoegen. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze…

Lees Meer

Beweegpark Peize in Beweging!

Peize in BewegingIn Peize is het initiatief opgepakt om het dorp vitaler en leefbaarder te maken en zijn de kansen geïnventariseerd om een vitale en duurzame ontmoetingsplaats te creëren in het dorp. Aan de hand van verschillende duurzame beweegtoestellen met…

Lees Meer

Maak kennis met Amee en Rick!

Er zijn twee toppers bij ons aan de slag gegaan om ons te ondersteunen bij het realiseren van onze gezamenlijke ambitie om jong en oud te verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de buitenruimte. Wij stellen onze stagiairs graag aan…

Lees Meer

Natuur op Recept

We zijn gewend om van de dokter medicijnen voorgeschreven te krijgen. En soms rust of meer beweging, of een dieetvoorschrift. Maar hebben we ooit het advies om meer de natuur in te gaan voorgeschreven gekregen? Waarschijnlijk niet. De stichting Nature…

Lees Meer

Buiten bewegen met online games

Lekker buiten bewegen met online gamesIn Friesland zijn door buurtsportcoaches diverse online games ontwikkeld waarbij inwoners worden uitgedaagd om meer naar buiten te gaan en te bewegen.In december 2020 is het Beweegteam van de gemeente Waadhoeke samen met mascotte Waadje…

Lees Meer
Back To Top