Sport Drenthe ondersteunt vier Drentse dorpen bij activering buitenruimte in ‘Dorp in beweging’.

‘Dorp in beweging’
De BOKD is een maatschappelijke organisatie met een ledennetwerk van 245 dorpen en dorpshuizen die zich inzet voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe. De BOKD heeft in 2020 de aanvraag ‘Dorp in beweging’ voor een subsidietraject uit LEADER Zuidoost-Drenthe toegewezen gekregen.

Wat is LEADER?
Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland.

Leader Zuidoost-Drenthe

Wat zijn de projecten uit deze LEADER subsidie aanvraag?

  1. Vereniging Dorpsbelangen Dalen met vier verschillende wandelroutes met hun eigen thema: natuur, cultuur en historie, landbouw en boerderijen en tot slot bewegen en gezondheid. De wandelwerkgroep wil de wandelroute bewegen en gezondheid uitbreiden met vier beweegtoestellen.
  2. Dorps coöperatie De Brug Gasselternijveen met een dorpsmoestuin.
  3. Stichting Dorpsbelang en Dorpshuis 2e Exloërmond met het huiskamerproject “Met Elkaor!” en de realisatie van een beachvolleybalveld en een tafeltennistafel bij het dorpshuis.
  4. Stichting Dorpsraad Exloo met uitbreiding van de beweegtuin met een freerun baan met obstakels.
  5. Stichting Vrienden van dag en zorgcentrum De Beek – de Zwarte Racker in Nieuw Schoonebeek met het aanleggen van een beweeg- en beleeftuin.

Wat gaat Sport Drenthe hierin doen?
Allereerst is dat afhankelijk van de concrete vraag van de projecten die zich met name richten op bewegen in de openbare ruimte. Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen en te sporten. Hiervoor is nodig: hardware, software, orgware en staan de gebruikers centraal. Bij de meeste projecten is de hardware reeds geregeld en gaat Sport Drenthe ondersteunen bij het uitrollen van het activeringsprogramma (de software) en inzetten op de structurele borging (de orgware). Een van de eisen in het LEADER programma is immers ook om te werken aan een duurzaam project waar op lange termijn beweging en sociale interactie van lokale inwoners bevorderd wordt.

Meer informatie bij Sport Drenthe, Alida Pasveer via E: apasveer@sportdrenthe.nl of T: 0528-233775