Maak kennis met partner LAOS

Landschaps Architectuur

Bij LAOS werken we aan tal van ruimtelijke ontwerpopgaven op diverse schaalniveau’s. Het inzetten op een zo groot mogelijke bijdrage aan een hoge leefkwaliteit en in het kielzog daarvan een gezonde leefomgeving is voor ons vanzelfsprekend. Wij zien bewegen in de openbare ruimte als onderdeel hiervan. In onze ontwerpen streven we daarom naar een gezonde, groene openbare ruimte waarin het fijn is om te bewegen en te verpozen. Dit draagt niet alleen bij aan de fysieke, maar ook de mentale gezondheid.

 

Voorbeeld Park Meerstad

Voor ons is het een meerwaarde als een plek meerdere functies heeft, op verschillende manieren gebruikt kan worden en voor meerdere doelgroepen toegankelijk is. Park Meerstad is een goed voorbeeld dat door het geplooide landschap een grote verscheidenheid aan plekken biedt om te sporten, spelen, struinen en te ontmoeten. Er is beweging door gebruik én in beleving. 

 

Het fietspad doorsnijdt de plooien, waarmee de grote variatie in hoogtes wordt benadrukt en er telkens een ander zicht op het park ontstaat; een aantrekkelijke route die een snelle fietsverbinding binnen Meerstad maakt. De wandelpaden nodigen uit om van de hoofdroute af te wijken. De paden bewegen mee met de plooien van het landschap en laten je het park op een ontspannen manier ontdekken; er is een avontuurlijke speelplek, een strand, een weide voor sport en spel en evenementen. Kortom een multifunctioneel park, waar de mogelijkheid om te bewegen en te ontspannen bijdraagt aan een groene, gezonde leefomgeving. 

 

Multifunctionele ruimtes

Een ruimte is voor ons succesvol als het in de tijd meerdere vormen van gebruik mogelijk kan maken. Het waterelement op de Brink in Assen is hier een goed voorbeeld van. Op warme en zonnige dagen heeft het water een grote aantrekkingskracht. Het brengt verkoeling en zorgt voor vertier. Dan is het dé plek in het centrum van Assen om lekker met water te spelen. Maar er kan net zo makkelijk een markt of festival worden gehouden. Dit voorbeeld laat zien dat een plek niet specifiek als speelplein hoeft te worden ingericht om uit te nodigen voor bewegen en spelen.