Maak kennis met partner Newae!

Het Kennislab BIOR Noord heeft een mooi en waardevol netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde leefomgeving’ waarde toevoegen. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccomodatie, de buitenruimte?

Wij stellen onze partners graag aan je voor d.m.v. drie vragen. Deze keer is het de beurt aan onze partner: Newae 

1. Wat is de relatie tussen bewegen in de openbare ruimte en jullie als organisatie?

Wij werken aan gave plannen voor de buitenruimte. Dat doen we steevast in verbinding met bewoners, door ze vroegtijdig te betrekken bij de planvorming. Door het betrekken van bewoners voelen ze zich (mede)verantwoordelijk voor de leefomgeving. Dat komt de duurzaamheid van de inrichting ten goede en vergroot de leefbaarheid.

We zien het belang van een koppeling tussen het fysiek en het sociaal domein. Door vanuit het fysieke domein de buitenruimte zodanig in te richten dat deze een bijdrage levert aan beweegstimulering, leefbaarheid, sociale cohesie en een gevoel van veiligheid, kunnen we een bijdrage leveren aan sociale doelstellingen, zoals het tegengaan van eenzaamheid en overgewicht.

We denken bovendien dat het beweegvriendelijk maken van de buitenruimte een impuls kan krijgen. Zeker in de huidige tijd waarin mensen meer dan ooit voor sport en bewegen aangewezen zijn op gebruik van de openbare ruimte. Door hierin te faciliteren kan in die behoefte worden voorzien en bewegen worden gestimuleerd. 

2. Als jullie als organisatie één beweegplek in de openbare ruimte mogen uitlichten, welke is dat en waarom?

Buurtpark ‘t Groeske in Groesbeek is een prachtige open (speel)plek met ruimte voor water, eilanden en een oplossing voor overtollig regenwater. Het park kon worden heringericht als gevolg van de wens om de ‘Groesbeek’ bovengronds te laten lopen en de geplande vervanging van de riolering.  Het is een fantastisch park geworden met meerdere functies: van het tijdelijk opvangen van regenwater tot aan een aangename speel- en verblijfplek voor jong en oud. Voor de hondenbezitter is er om het park heen een slingerpad aangelegd waar de honden uitgelaten kunnen worden. Er zijn maar liefst tien eilanden aangelegd, elk met een eigen invulling. De Groesbeek slingert er mooi doorheen. De eilanden hebben bloemrijke grasvelden en zijn verbonden met bruggetjes. Een mooi voorbeeld van een aantrekkelijke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten.

3. Wat is vanuit jullie organisatie een groot succes geweest met betrekking tot bewegen in de openbare ruimte?

We werken graag met onze aanpak ‘de Leefbare Straat’. Deze aanpak is gericht op het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij het realiseren van initiatieven in de openbare ruimte. ‘De Leefbare Straat’ zorgt ervoor dat een project duurzaam, veilig, prettig, functioneel en toekomstbestendig wordt gerealiseerd. ‘De Leefbare Straat’ is uitermate geschikt om toe te passen bij inrichten van een beweegplek. We maken een ‘Quickscan’ van het projectgebied en combineren dat met wensen, behoeften, gewoonten en voorkeuren van gebruikers rondom sport en bewegen in de buitenruimte. Zo kan een beweegplek gerealiseerd worden die daadwerkelijk gebruikt wordt en leidt tot meer beweeggedrag. Door deze aanpak toe te passen op al onze projecten, kunnen we thema’s makkelijk koppelen. Denk aan een project waarin klimaatadaptatie centraal staat. Door slimme combinaties te maken kan bijvoorbeeld een wadi een centraal ontmoetingspunt vormen voor bewoners van de wijk, terwijl kinderen met afvloeiend water spelen.