Een BIOR-module voor studenten opzetten, zo kan het!

Hoe neem je studenten van de opleiding Sportkunde en de Academie Lichamelijke Opvoeding mee in de wereld van BIOR? Hoe doen ze kennis op die ze gelijk in de praktijk kunnen toepassen? In Veendam vond vanuit de Hanze Hogeschool de module ”Creëren actieve en gezonde leefomgeving’ plaats. Dit bleek een succesvolle module. We zetten de […]

Monitoring BIOR

In opdracht van de Provincie Groningen worden in de beleidsperiode 2016-2019 door het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap jaarlijks BIOR locaties gemonitord die gerealiseerd zijn in de provincie. Deze monitoring bestaat uit een procesevaluatie (op basis van interviews met initiatiefnemer(s), betrokken stakeholders en eventueel betrokken bewoners) en een effectonderzoek (op basis van observaties en vragenlijsten onder de […]

Project Active Ageing Campus

In 2017 is het tweejarige project Active Ageing Campus gestart. In dit project is onderzoek gedaan en zijn initiatieven ontplooid waarbij studenten, medewerkers, bedrijven en omwonenden van de Zernike Campus worden uitgedaagd om in beweging te komen in de openbare ruimte op de Campus. In het project waren naast kartrekker Instituut voor Sportstudies verschillende partners […]

’t Verzetje

Sinds 2018 is de stad Groningen weer een nieuwe openbare sport- en beweegplek rijker! Aan de Verzetsstrijderslaan kunnen bewoners, studenten en medewerkers van het Noorderpoort gratis gebruik maken van de beweegplek om te sporten en elkaar ontmoeten. De gemeente Groningen en Noorderpoort willen op deze wijze bewoners, medewerkers en studenten stimuleren tot een actieve en […]

Wilhelminapark Delfzijl

Vanaf mei 2019 is de gemeente Delfzijl een beweegtuin in het Wilhelminapark rijker. De beweegtuin is een initiatief van Wijkplatform Over de Gracht/Scheepvaartsbuurt. De plek is gerealiseerd door een brede samenwerking met de wijk, verschillende sportverenigingen, de gemeente Delfzijl en Huis voor de Sport Groningen. Hierdoor heeft het Wilhelminapark nu een openbare beweegplek waar door […]