Een BIOR-module voor studenten opzetten, zo kan het!

Hoe neem je studenten van de opleiding Sportkunde en de Academie Lichamelijke Opvoeding mee in de wereld van BIOR? Hoe doen ze kennis op die ze gelijk in de praktijk kunnen toepassen? In Veendam vond vanuit de Hanze Hogeschool de module ”Creëren actieve en gezonde leefomgeving’ plaats. Dit bleek een succesvolle module. We zetten de belangrijkste succesfactoren op en rijtje.

 

Samenwerking met externe opdrachtgevers
In Veendam is er gezocht naar opdrachtgevers die een concrete BIOR-vraag hadden liggen. Er kwamen drie geschikte vragen boven tafel:

  • Hoe stimuleer je basisschoolkinderen om gebruikt te maken van een beweeg- en beleefpad?
  • Hoe stimuleer je middelbare scholieren om het skatepark meer te benutten?
  • Hoe ontwikkel je fitnessaanbod voor ouderen in de openbare ruimte?
 
Zorgvuldige afstemming met opdrachtgevers
Bij het ontwikkelen van een module is het uiteraard belangrijk dat deze aansluit op het niveau en de leerbehoefte van studenten. Om hier zeker van te zijn, is er zorgvuldige afstemming geweest met de externe opdrachtgevers. In meerdere gesprekken zijn de opdrachten uitvoerig besproken en waar nodig aangescherpt. 
 
Samenwerking tussen studenten
In Veendam werd er gekozen voor een samenwerking tussen eerste- en tweedejaars studenten van Sportkunde en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Door de verscheidenheid aan opleidingservaring en type opleiding kon iedereen vanuit zijn eigen expertise een bijdrage leveren. Dit zorgde voor verrassende invalshoeken en een mooie samenwerking tussen studenten die elkaar normaal niet tegenkomen. 
 
Theorie én praktijk
De groepjes studenten hadden een periode van zeven weken om met de opdracht aan de slag te gaan. Het ging niet alleen om het nadenken over…, maar zij mochten ook gelijk hun kennis en ideeën in de praktijk brengen. Zo werd er een lespakket voor het beweeg- en beleefpad ontwikkeld, dat door een basisschoolklas met een hoop plezier werd uitgevoerd. Een middelbare schoolklas werd uitgenodigd voor een clinic op de skatebaan en het fitnessaanbod voor ouderen werd uitgebreid getest. 
 
Opbrengsten
De module bleek waardevol voor de studenten, maar ook voor de doelgroepen en de opdrachtgevers. De doelgroepen konden direct ervaren hoe het is om in de openbare ruimte te bewegen, wat de drempel mogelijk verkleint om dat vaker te doen. En de opdrachtgevers hebben dankzij de module concreet aanbod klaarliggen voor het bewegen in de openbare ruimte, wat zij in het vervolg gemakkelijk in kunnen zetten.
 

Artikel geschreven door Hanze Hogeschool, mede-initiatiefnemer van KennisLab BIOR Noord
Publicatie: juni 2023