Schoolpleinrevolutie in Drenthe

Schoolpleinen vol mogelijkheden bij 30 Drentse scholen

Al 30 Drentse scholen werken tot eind 2024 samen met K&C, IVN en SportDrenthe aan een schoolplein vol mogelijkheden voor creativiteit, bewegen en natuur. Pleinen worden omgetoverd tot buitenlokalen waar leerlingen met verschillende interesses zich fijn voelen en leerkrachten worden getraind in het gebruik van de inspirerende buitenruimte. Na schooltijd wordt er gespeeld door kinderen uit de buurt.

 

Meer animo

Uit onderzoek blijkt dat er nog minstens 70 Drentse scholen staan te popelen om deel te nemen aan de Schoolpleinenrevolutie. Om de Provincie Drenthe enthousiast te maken voor een vervolg in 2025 is er op 15 mei een bustour georganiseerd voor gedeputeerden,  wethouders en beleidsmedewerkers langs voorbeeldlocaties met een nieuw schoolplein. De bedoeling was om te laten zien wat de mogelijkheden zijn en meerwaarde is van andersoortige schoolpleinen.

 

Prikkeling van de fantasie

De deelnemende gedeputeerden en wethouders hebben zelf ervaren dat de nieuwe Drentse schoolpleinen leiden tot een prikkeling van de fantasie, beweging stimuleren en leren over het belang van natuur en klimaatadaptatie, zowel tijdens als na schooltijd. Schooldirecteuren gaven aan dat dit bijdraagt aan een verbeterd concentratievermogen en betere leerprestaties. De volgende stap richting een vervolg in 2025 is dat een van de politieke partijen een motie gaat indienen voor de continuering van de Drentse schoolpleinrevolutie. Op 26 juni wordt er door K&C, IVN en SportDrenthe ingesproken in de Statencommissie.

 

”Er is veel meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt of verwacht.”

– Reactie directeur Drentse basisschool

 

Factsheet

Benieuwd naar wat we door samen te werken precies hebben opgeleverd? Bekijk de resultaten en werkwijze in de factsheet.