Monitoring BIOR

In opdracht van de Provincie Groningen worden in de beleidsperiode 2016-2019 door het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap jaarlijks BIOR locaties gemonitord die gerealiseerd zijn in de provincie. Deze monitoring bestaat uit een procesevaluatie (op basis van interviews met initiatiefnemer(s), betrokken stakeholders en eventueel betrokken bewoners) en een effectonderzoek (op basis van observaties en vragenlijsten onder de gebruikers en bewoners van de beweegvriendelijke omgeving). Deze effectmeting bestaat uit een 0-meting, een 1-meting en voor een aantal projecten ook een 2-meting. De bevindingen van de monitoring worden jaarlijks gerapporteerd naar de provincie in de vorm van factsheets en de monitoring zal eind 2019 afgerond worden met een eindrapportage waarin meer inzicht gegeven zal worden in de succes- en faalfactoren van (het realiseren van) een beweegvriendelijke omgeving.