Kunst- en sportroute in Vinkhuizen

Dóór, mét en vóór bewoners!

Samenwerken voor een beweegvriendelijke omgeving

De gemeente Groningen is al een aantal jaren bezig met het stimuleren van haar inwoners tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. De gemeente wil het proces om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving in gezamenlijkheid met inwoners en andere partijen nog beter vormgeven, zodat inwoners uiteindelijk ook structureel meer gaan bewegen. Hierbij wil de gemeente graag specifieke aandacht voor inwoners die nu nog niet of weinig bewegen.

Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen richt zich op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema beweegvriendelijke omgeving. Met als uiteindelijk doel dat meer en betere betrokkenheid van inwoners van 0-100 jaar en partners resulteert in een toename van sport- en/of beweeggedrag in de openbare ruimte. En daarmee een bijdrage levert aan een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Onderzoek in Vinkhuizen

Gedurende 4,5 jaar hebben onderzoekers van de Hanzehogeschool samengewerkt met bewoners, welzijnswerkers en gemeenteambtenaren om bij te dragen aan de beweegvriendelijke omgeving. Er zijn gezamenlijk gegevens verzameld over de wijk, met name over plekken die bijdroegen aan beweegvriendelijkheid of juist niet.

Ideeën door wijkbewoners

De verzamelde gegevens zijn door bewoners geanalyseerd en teruggebracht tot herkenbare thema’s. Op die verschillende thema’s zijn door wijkbewoners allerlei ideeën bedacht om Vinkhuizen beweegvriendelijker te maken.

Meeste animo voor beweegroutes

Het thema waar de meeste animo voor was, was beweegroutes. Zodoende zijn de verschillende belanghebbenden aan de slag gegaan om dit idee verder te ontwikkelen. Na veel ontwerp- en testsessies zijn er 2 beweegroutes tot stand gekomen, een kunstroute en een sportroute. Zoals de naam doet vermoeden loopt de kunstroute langs alle kunstobjecten in de wijk en de sportroute langs alle grotere sport- en speelplekken.

Lancering kunst- en sportroute

Op zaterdagochtend 15 juni 2024 werden ‘officieel’ de kunstroute en de sportroute van Vinkhuizen geopend. Twee leuke routes van beide ongeveer 6 kilometer door Vinkhuizen. Ze zijn ook terug te vinden op www.routesingroningen.nl (kunstroute / sportroute). De opening vond plaats in het Diamantpark. Berry van Holland (van de Hanzehogeschool) hield een kort praatje en onthulde samen met Emma Bel (van Kiosk Diamantpark) het recent geplaatste bord met de plattegrond erop.

Plattegrondbord en boekjes

Het bord met de plattegrond is te vinden in het Diamantpark en is een mooi startpunt van de routes. Alle wijkbewoners hebben ook een boekje gekregen met een beschrijving van de kunstroute. Daarnaast zijn de boekjes te verkrijgen op centrale punten in de wijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over de werkwijze van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen of de wandelroutes in de wijk? Neem dan contact op met KennisLab BIOR Noord.