Project Active Ageing Campus

In 2017 is het tweejarige project Active Ageing Campus gestart. In dit project is onderzoek gedaan en zijn initiatieven ontplooid waarbij studenten, medewerkers, bedrijven en omwonenden van de Zernike Campus worden uitgedaagd om in beweging te komen in de openbare ruimte op de Campus. In het project waren naast kartrekker Instituut voor Sportstudies verschillende partners betrokken zoals de ACLO/sportcentrum, Lode Holding, SWECO, Gemeente Groningen, Campus Groningen, Hanzefit en een afvaardiging van de bedrijven op de Zernike Campus.

 

Een van de resultaten van het project is dat middels verschillende evenementen de bestaande faciliteiten op de Campus onder de aandacht zijn gebracht. Zo zijn er o.a. loopclinics en lunchwandelingen aangeboden aan medewerkers van de Hanzehogeschool/RUG en omwonenden. Ook is er een 4 mijl route gerealiseerd op de Campus en heeft er twee keer een 4 Mijl Campus Run plaatsgevonden en vindt dit najaar voor de 3ekeer de Campus Trail plaats door de gebouwen op de Campus.

 

Daarnaast is gekeken welke faciliteiten er ontbreken op de Campus en zijn er op basis van co-creatie met de betrokken stakeholders ontwerpen gemaakt voor een beweegvriendelijke campus. Een concreet resultaat van deze co-creatie is dat er een beweegpark is gerealiseerd voor het gebouw van Instituut voor Sportstudies (Zernikeplein 17 Groningen). Dit beweegpark is niet alleen bedoeld voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het Instituut voor Sportstudies maar is daarnaast openbaar toegankelijk voor iedereen die in de buitenlucht in beweging wil komen (studenten, medewerkers van onderwijsinstellingen/bedrijven, omwonenden, scholen, etc.). Het beweegpark is begin september 2019 opgeleverd.