Regiobijeenkomst Omgevingswet, Bewegen en Sport

Op 12 oktober vond een regiobijeenkomst Omgevingswet, Bewegen en Sport plaats voor gemeenten. De invoering van de Omgevingswet zou weleens een grotere onderneming kunnen worden dan de drie decentralisaties in het sociale domein. Het is dus zaak om er zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan, dit geldt zeker ook voor de wereld van lokaal sport- , beweeg- en gezondheidsbeleid. In de nieuwe Omgevingswet worden 26 wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en gebiedsontwikkeling geïntegreerd tot één wet voor de gehele leefomgeving. Gezondheid heeft een plek gekregen in die wet. De omgevingswet biedt daarmee kansen voor een gezonde en veilige leef- en beweeg/sportomgeving. De bijbehorende omgevingsplannen die hiervoor gemaakt worden, moeten participatief en integraal ontwikkeld worden met alle betrokken stakeholders in een gebied. Aanwezigen vanuit gemeenten kregen de boodschap om nu al aan de slag te gaan met kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. Ga op zoek binnen eigen gemeente wie er (waarschijnlijk binnen ruimtelijke ordening) wie er al mee aan de slag zijn.

De gemeente Groningen vertelde over het praktijkvoorbeeld van het proces om te komen tot een mountainbikeroute en het risicomijdend gedrag waar ze met name binnen de gemeente tegenaan lopen.

Hieronder volgen de presentaties:

Presentatie Inleiding Omgevingswet – Joske Poelstra en Jan Kleefstra (Rho adviseurs)

Presentatie GGD Omgevingswet, naar een gezonde veilige leef- en beweegomgeving

Presentatie GGD Wijk Selwerd

Presentatie Aanpak Omgevingswet Gemeente Groningen