Twaalf nieuwe partners bij netwerkbijeenkomst KennisLab BIOR Noord

Terugblik netwerkbijeenkomst 24 september jl.

De kernpartners van KennisLab BIOR Noord kijken terug op een geslaagde netwerkbijeenkomst op 24 september 2020. Twaalf nieuwe netwerkpartners hebben zich aangesloten bij KennisLab BIOR Noord, waarvan één nieuwe kernpartner. Tijdens de bijeenkomst maakten we (nader) kennis met elkaar en bespraken we de samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst.

Met de komst van twaalf nieuwe partners ontstaat er een mooi netwerk dat zich inzet om jong en oud te verleiden om zich te bewegen in de grootste buitensport- en beweegaccommodatie van Noord Nederland, de buitenruimte. Op deze manier dragen we bij aan een gezonde leefomgeving.

De twaalf nieuwe netwerkpartners zijn: Laos, Drenthe gezond, GGD Drenthe, SWECO, 1609Bold, New Nexus, Human Kind, Nijha, Gemeente Groningen, Kenniscentrum Sport en Bewegen, GGD Fryslân. De nieuwe kernpartner is IVN Noord.

De netwerkbijeenkomst leverde het volgende op:

1. Vervolg van de samenwerking
Om verder te werken aan de gezamenlijke ambitie en de opbrengsten van 24 september te verzilveren, zijn er zes werkpakketten gemaakt. Met de partners wordt invulling gegeven aan de inhoud van de werkpakketten wat moet leiden tot concrete opbrengsten. Vanuit de verschillende expertises/disciplines kijken we naar de bijdrage aan vraagstukken in relatie tot de gezonde leefomgeving. Bij elk werkpakket is een kernpartner aangesloten die zal ‘aanjagen’.

Het gaat om de volgende werkpakketten:

  • Zichtbaarheid & Profilering
  • Kennisagenda
  • Scholing
  • Netwerkontwikkeling
  • Experimenteren
  • Advies en uitvoering

2. LinkedIn groep KennisLab BIOR Noord
Om met elkaar in contact te komen en blijven, kennis te delen en elkaar te bevragen is er de LinkedIn groep: KennisLab BIOR Noord: https://www.linkedin.com/groups/8279749/  

Meld je hiervoor aan en zet ook de notificatie aan zodat je geen berichten mist.

In deze groep kun je inzichten en artikelen plaatsen, vragen stellen en reageer ook vooral op elkaar. 

3. Kennis en informatie delen
Vanuit KennisLab BIOR Noord versturen wij ook nieuwsbrieven naar onze achterban (gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties) met inzichten die we graag willen delen met hen betreffende het thema BIOR. Heb je interessante input geef dit dan door en we kijken wat er opgenomen gaat worden in de eerstvolgende nieuwsbrief.

Voor het overzicht van al onze partners, klik hier. 

Wil je ook samenwerken binnen het netwerk van KennisLab BIOR Noord? Neem voor meer informatie contact op met Mieke Zijl via E: miekezijl@sportdrenhte.nl