skip to Main Content

Onze partners

Kennislab BIOR Noord creëert een netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde omgeving’ waarde toevoegen. Voor het netwerk worden bijeenkomst georganiseerd waarbij inspiratie, kennisdeling en coproductie centraal staan. Interesse om partner te worden? Neem dan contact met ons op!

viral-marketing.png


Donker Groep
realiseert groene en gezonde binnen- en buitenruimtes. We ontwerpen, realiseren en beheren deze belevingen vanuit gedrevenheid en vakmanschap. Wij geloven in de kracht van groen. Een groene omgeving creëert namelijk ruimte, geeft energie en draagt bij aan een gezond en positief leven. Daarom wordt het steeds belangrijker om binnen- en buitenruimten duurzaam in te richten.


1609Bold
bestaat uit een team van specialisten die creatieve oplossingen bedenken op het gebied van marketing en communicatie, met een passie en enthousiasme voor fietsen. Ze krijgen voornamelijk energie van ontwikkelingen, innovaties en nieuwe (fiets)projecten vertalen naar een passende belofte en boodschap en deze onder de aandacht brengen van het juiste publiek.

Nijha reikt beweegoplossingen aan die mensen blijvend in beweging brengen. Nijha is werkzaam in de domeinen: sportaccommodaties, scholen, zorg en de wijk en richt de openbare ruimte in d.m.v. het realiseren van een nieuwe speeltuin of het inrichten van een nieuw sportpark. Binnen het netwerk willen zij graag hun kennis en kunde delen, samen kijken naar nieuwe materialen en producten, bijdragen aan onderzoek ‘wat werkt’.


SWECO
houdt zich vanuit verschillende vakgebieden bezig met het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Ze helpen gemeenten met de vertaling van hun ruimtelijke opgaven naar omgevingsvisies en omgevingsplannen. Nieuwe eisen die worden gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte als gevolg van het veranderende klimaat en de eisen en wensen van de eindgebruikers wordt vertaald naar ontwerpen van de buitenruimte voor o.a. scholen, natuurgebieden, kindcentra en speelplekken.


Gemeente Groningen
werkt vanuit de beleidsafdeling sport nu enkele jaren specifiek aan het sportief inrichten van de openbare ruimte. Ze hebben hun ervaringen gebundeld om te komen tot een ‘recept’ voor een kwalitatief goede sport, speel, beweeg en ontmoetplek.


Drenthe Gezond
zet zich maximaal in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te laten worden. Het netwerk van Drenthe gezond richt zich op een integrale aanpak, waarbij ze focussen op vraagstukken die in Drenthe spelen, zoals het gezonder maken van de omgeving.


LAOS landschapsarchitectuur
houdt zich vanuit het besef dat ruimtelijk ontwerp van positieve invloed kan zijn op gezondheid, al jaren bezig met de relatie tussen gezondheid en ontwerp. Ze initiëren en werken mee aan wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek. Ook werken ze mee aan de koppeling van ruimtelijk beleid en gezondheidsbeleid en ontwerpen ze voor de gezondheidssector.


De GGD Drenthe
werkt aan het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving waar inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbaren, zich prettig voelen. Een leefomgeving wat uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid. De GGD monitort de gezondheid en leefgewoonten van de inwoners uit Drentse gemeenten, signaleert ontwikkelingen en adviseert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van effectief beleid.


New Nexus
 bedient met een sterk team van specialisten hun klanten op het op het gebied van het opstellen van requirements, het komen tot een gedegen UX\UI design voor o.a. de beste gebruikerservaring, ontwikkelen van softwareapplicaties en apps, het aansluiten van software op hardware (IOT), het verzamelen, registreren en analyseren van data, tot het leveren van kennis die organisaties ondersteunen bij het definiëren en implementeren van veranderingen. In onze leefomgeving wordt er steeds meer gestuurd op data en mensen bewust te laten maken van zichzelf en hun omgeving. Daarvoor worden o.a. dashboards en apps vaak ingezet om mensen te stimuleren en in actie te laten komen door hen inzicht te geven.


IVN
laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen zij met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD monitort de gezondheid en leefgewoonten van de inwoners uit Friese gemeenten, signaleert ontwikkelingen en adviseert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van effectief beleid. Om uitvoering te geven aan dit beleid wordt de samenwerking gezocht met publiek en private partners. Zo werken we met de Friese Preventieaanpak (FPA) aan de ambitie: Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân. Ook adviseert de GGD binnen het samenwerkingsverband ‘Omgevingslab Gezondheid’ over het bevorderen en beschermen van de gezondheid via de Friese leefomgeving.

Tjisse Brookman adviseert in natuur en gezondheid. Natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wetenschappelijke bewijsvoering hiervan groeit met de dag. Vanuit de overtuiging dat de natuur en natuurlijke interventies ons helpen om de kwaliteit van leven te verhogen, onze gezondheid en gezondheidszorg te versterken en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen, draagt hij middels initiatieven op zowel lokaal, regionaal, nationaal niveau graag bij aan het KennisLab BIOR Noord. Door samen met wetenschappers, ondernemers, overheden, zorginstellingen en bewonersinitiatieven praktische en wetenschappelijke kennis en ervaringen bij elkaar te brengen en deze kennis te delen en door te vertalen naar nieuwe multidisciplinaire toepassingen, denkend vanuit het concept ‘positieve gezondheid’. 

Antea Group helpt als beheerregisseur overheden om spelen en bewegen in de werkzaamheden voor de leefomgeving te borgen. “Zodra je je voordeur uitstapt kom je in de openbare ruimte. Dat is de plek waar je je verplaatst naar je werk, de school van je kinderen, de winkel of het sportveld, maar ook speelt, beweegt en werkt aan je gezondheid. Wij handelen vanuit vakkennis van beheer, data én ICT. Die praktische no-nonsense aanpak helpt ons al meer dan 30 jaar om werelden samen te brengen. Zo werken wij samen met onze klanten en inwoners aan hún leefomgeving: in de juiste context, met een transparant en herleidbaar proces komen tot de juiste afweging voor de fysieke leefomgeving door gebruik, beheer en inrichting met elkaar te verbinden.”

Staatsbosbeheer onderhoudt als beheerder van de groene buitenruimte de infrastructuur voor wandelen en fietsen en daar waar mogelijk faciliteren ze (beweeg) evenementen. “De gezondheid van de Noordeling en de rest van NL gaat ons aan het hart en we verzamelen steeds meer bewijslast over wat de natuur en bewegen daarin voor jou kan doen, fysiek en psychisch. We zoeken de samenwerking op met gemeenten, provincie en ondernemers hoe we onze terreinen, infrastructuur en brede kennis in kunnen zetten voor de maatschappij.”

BOERplay richt al sinds 1961 de algemene buitenruimte in op het gebied van spelen en bewegen. Ze kijken bij de inrichting van de buitenruimte naar de functie van de omgeving en door wie deze wordt gebruikt. Zodat niet alleen kinderen ervan kunnen genieten, maar ook (jong)volwassenen en senioren. BOERplay richt de (buiten)ruimte in, met aantrekkelijke ontwerpen en inrichtingsconcepten, die zijn afgestemd op zowel doelgroep als omgeving. Denk hierbij aan openbare speel-, sport-, en beweegplekken, schoolpleinen, speelvoorzieningen bij horeca en recreatieparken en zorgtuinen & beleeftuinen. “Wij stellen onszelf als doel de buitenruimte zo in te richten dat deze aantrekkelijk en uitdagend is voor iedereen. Voor een generatie lang spelen en bewegen.” 

Yalp creëert inspirerende omgevingen die jong én oud uitdagen om te bewegen, maar vooral om plezier te maken. Yalp is actief in de segmenten openbare ruimte, onderwijs, recreatie en zorg. “Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en ontmoeten stimuleren. Het verrijkt ons leven en levert een positieve bijdrage aan onze fysieke, geestelijke en sociale fitheid.” Bij Yalp delen ruim 50 professionals hun geloof in spelen en bewegen. Hun enthousiasme, kennis en ervaring delen ze graag met het netwerk.

Newae helpt instanties (gemeenten, stichtingen, verenigingen etc.) duurzame oplossingen te vinden om innovatieve concepten te ontwikkelen bij de realisatie en het beheer van de buitenruimte en in het bijzonder het bewegen in de openbare ruimte.

eRoutes heeft als missie om iedereen, waar ook ter wereld, te helpen om op een laagdrempelige en verrassende manier regelmatig te bewegen. Dit doen ze door van wandelen en hardlopen een avontuur te maken door routes te bieden die je langs verrassende paden leiden. Om de routes voor iedereen toegankelijk te houden zijn ze voor alle niveaus en vanaf elke gewenste locatie beschikbaar. Naast routes biedt onze mobiele app ook trainingsschema’s voor wandelen en hardlopen.

Back To Top