skip to Main Content

Onze partners

Kennislab BIOR Noord creëert een netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde omgeving’ waarde toevoegen. Voor het netwerk worden bijeenkomst georganiseerd waarbij inspiratie, kennisdeling en coproductie centraal staan. Interesse om partner te worden? Neem dan contact met ons op!

viral-marketing.png


Cycling Lab
bundelt de kennis van allerlei verschillende partijen om het Noorden als fietsregio’s op de kaart te zetten. Cycling Lab richt zich daarbij op creatieve en innovatie oplossingen voor fietsvraagstukken. Hun drijfveer? Groningen en Drenthe: dé Fietsregio van de Wereld!


1609Bold
bestaat uit een team van specialisten die creatieve oplossingen bedenken op het gebied van marketing en communicatie, met een passie en enthousiasme voor fietsen. Ze krijgen voornamelijk energie van ontwikkelingen, innovaties en nieuwe (fiets)projecten vertalen naar een passende belofte en boodschap en deze onder de aandacht brengen van het juiste publiek.Nijha
reikt beweegoplossingen aan die mensen blijvend in beweging brengen. Nijha is werkzaam in de domeinen: sportaccommodaties, scholen, zorg en de wijk en richt de openbare ruimte in d.m.v. het realiseren van een nieuwe speeltuin of het inrichten van een nieuw sportpark. Binnen het netwerk willen zij graag hun kennis en kunde delen, samen kijken naar nieuwe materialen en producten, bijdragen aan onderzoek ‘wat werkt’.


SWECO
houdt zich vanuit verschillende vakgebieden bezig met het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Ze helpen gemeenten met de vertaling van hun ruimtelijke opgaven naar omgevingsvisies en omgevingsplannen. Nieuwe eisen die worden gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte als gevolg van het veranderende klimaat en de eisen en wensen van de eindgebruikers wordt vertaald naar ontwerpen van de buitenruimte voor o.a. scholen, natuurgebieden, kindcentra en speelplekken.


Gemeente Groningen
werkt vanuit de beleidsafdeling sport nu enkele jaren specifiek aan het sportief inrichten van de openbare ruimte. Ze hebben hun ervaringen gebundeld om te komen tot een ‘recept’ voor een kwalitatief goede sport, speel, beweeg en ontmoetplek.


Drenthe Gezond
zet zich maximaal in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te laten worden. Het netwerk van Drenthe gezond richt zich op een integrale aanpak, waarbij ze focussen op vraagstukken die in Drenthe spelen, zoals het gezonder maken van de omgeving.


LAOS landschapsarchitectuur
houdt zich vanuit het besef dat ruimtelijk ontwerp van positieve invloed kan zijn op gezondheid, al jaren bezig met de relatie tussen gezondheid en ontwerp.
Ze initiëren en werken mee aan wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek. Ook werken ze
mee aan de koppeling van ruimtelijk beleid en gezondheidsbeleid en ontwerpen ze voor de gezondheidssector.


De GGD Drenthe
werkt aan het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving waar inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbaren, zich prettig voelen. Een leefomgeving wat uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid. De GGD monitort de
gezondheid en leefgewoonten van de inwoners uit Drentse gemeenten, signaleert ontwikkelingen en adviseert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van effectief beleid.


New Nexus
 bedient met een sterk team van specialisten hun klanten op het op het gebied van het opstellen van requirements, het komen tot een gedegen UX\UI design voor o.a. de beste gebruikerservaring, ontwikkelen van softwareapplicaties en apps, het aansluiten van software op hardware (IOT), het verzamelen, registreren en analyseren van data, tot het leveren van kennis die organisaties ondersteunen bij het definiëren en implementeren van veranderingen. In onze leefomgeving wordt er steeds meer gestuurd op data en mensen bewust te laten maken van zichzelf en hun omgeving. Daarvoor worden o.a. dashboards en apps vaak ingezet om mensen te stimuleren en in actie te laten komen door hen inzicht te geven.


IVN
laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen zij met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD monitort de gezondheid en leefgewoonten van de inwoners uit Friese gemeenten, signaleert ontwikkelingen en adviseert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van effectief beleid. Om uitvoering te geven aan dit beleid wordt de samenwerking gezocht met publiek en private partners. Zo werken we met de Friese Preventieaanpak (FPA) aan de ambitie: Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân. Ook adviseert de GGD binnen het samenwerkingsverband ‘Omgevingslab Gezondheid’ over het bevorderen en beschermen van de gezondheid via de Friese leefomgeving.

Back To Top