Terugblik netwerkbijeenkomst

Bij de online netwerkbijeenkomst van 23 maart 2021 kwamen we met 33 partners bijeen. De bijeenkomst bestond o.a. uit inspirerende praktijkvoorbeelden, updates over de ontwikkelingen binnen onze zes verschillende werkpakketten en een leuk netwerk momentje middels onze ‘wandeldates’- op afstand.

Workshop ‘De Leefbare Straat’
Wim Glaap en Marieke Verhaaf van Newae namen ons mee in een inspirerend verhaal over hoe je met hun aanpak ‘De Leefbare Straat‘ een oplossing creëert met een gaaf en haalbaar inrichtingsplan met groen en water, waar burgers nog jarenlang van profiteren. Meer informatie over ‘De Leefbare Straat’? Klik hier.

Ontwikkelingen binnen het netwerk
Na de partnerbijeenkomst van september 2020 zijn we binnen het kennislab gestart met zes verschillende werkpakketten. Met het netwerk wat bestaat uit vijf kernpartners en achttien netwerkpartners werken we in 2021 samen aan:

  • de verdere ontwikkeling en professionalisering van het netwerk
  • de zichtbaarheid en profilering van KennisLab BIOR Noord
  • kennis vergroten en delen
  • scholing van bestaande en toekomstige professionals
  • experimenten
  • advies en uitvoering van projecten

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 23 maart jl. is er een update gegeven over de ontwikkelingen binnen deze verschillende werkpakketten. Benieuwd naar deze ontwikkelingen? Neem contact met ons op! 

Ontwikkeling kennismatrix
Binnen het Kennislab BIOR Noord zijn we bezig met het ontwikkelen van onze eigen ‘Kennislab BIOR Noord Kennismatrix’. Ronald Eissens van New Nexus gaf tijdens de online bijeenkomst tekst en uitleg. Het doel van de kennismatrix is inzicht krijgen in ons netwerk. Het inzichtelijk krijgen van alle kennis, vaardigheden en expertises van onze partners helpt ons om straks beter gezamenlijk op te trekken in nieuwe opdrachten en projecten. 

Kennis en informatie delen
Vanuit KennisLab BIOR Noord versturen wij nieuwsbrieven naar onze achterban (gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties) met inzichten die we graag willen delen met hen betreffende het thema BIOR. Heb je interessante input? Geef dit door aan Inge Rundervoort (Sport Fryslân) via inge@sportfryslan.nl. Dan gaan we kijken wat er opgenomen gaat worden in de eerstvolgende nieuwsbrief.

Voor het overzicht van al onze partners, klik hier. 

Wil je ook samenwerken binnen het netwerk van KennisLab BIOR Noord? Neem voor meer informatie contact op met Mieke Zijl via E: miekezijl@sportdrenthe.nl