Partner van KennisLab BIOR Noord en dan?

Ontmoeten, bewegen en recreëren is waartoe de openbare ruimte zou moeten uitnodigen. Daarvoor staat niet één partij aan de lat, maar hebben we met alle partners van Kennislab BIOR Noord een mooie opdracht voor onszelf geformuleerd.

Hoe dat goed kan werken, vertellen Oane Hornstra (Antea Group) en Anne Jochum de Vries (Sport Fryslân) in deze video:

Samenwerking tussen partners

Een aantal voorbeelden waarbij die samenwerking tussen partijen in de praktijk goed gelukt is, willen we hier graag met jullie delen. Mogelijk inspireert het anderen om ook de telefoon te pakken en eens een kop koffie te gaan drinken met één van de partners. Bekijk het overzicht van alle partners.

 

Samenwerkingsvoorbeeld: Boppeslach in Mantgum

Boppeslach is een dóór en vóór Mantgumers ontwikkeld plan om de omgeving rondom het multifunctionele centrum De Wjukken een upgrade te geven. De rode draad in het plan: het stimuleren van beweging, ontmoeting en mienskip. Hierbij was de samenwerking tussen enerzijds de inwoners en vrijwilligers van het dorp en anderzijds KennisLab-partner Kompan, met kennis en ervaring op het gebied van inrichting van de buitenruimte, een gouden greep.

Het project Boppeslach is eerder dit jaar gepresenteerd tijdens de Netwerkbijeenkomst van KennisLab BIOR Noord

 

Samenwerkingsvoorbeeld: Integraal overleg in Súdwest-Fryslân

Alweer enige tijd geleden, maar nog regelmatig aangehaald, is het overleg dat gemeente Súdwest-Fryslân had met Antea Group en Sport Fryslân. Vooral de aanwezigheid van gemeentecollega’s van meerdere beleidsterreinen was erg waardevol. Niet alleen de afdeling Sport was aangeschoven (met collega’s uit het netwerk van Sport Fryslân), maar ook de afdelingen Beheer en Infrastructuur (uit het netwerk van Antea Group). Dat dit voor de collega’s van de gemeente een eyeopener was, blijkt wel uit het feit dat afstemming tussen deze afdelingen nog steeds plaatsvindt op het gemeentehuis.

 

Meer mooie voorbeelden?

Welke andere initiatieven ken jij waarbij de samenwerking tussen KennisLab-partners heeft bijgedragen aan meer beweging in de openbare ruimte? We horen en delen het graag, dus geef het voorbeeld aan ons door en mogelijk staan ze in de volgende nieuwsbrief in de spotlight!