skip to Main Content
Artikel: “Zo ontwerp je straten en ‘plinten’ die uitdagen tot bewegen”

Artikel: “Zo ontwerp je straten en ‘plinten’ die uitdagen tot bewegen”

Door de coronacrisis beseft iedereen hoe waardevol het is om vrij te kunnen bewegen in de openbare ruimte.Hoe kunnen we een stedelijke omgeving herontwerpen tot een omgeving wat jong en oud meer verleidt tot meer spelen, sporten en bewegen in de buitenruimte? Om dit te realiseren is in internationaal multidisciplinair…

Lees meer >
De waarde van een beweegvriendelijke omgeving in het Corona tijdperk

De waarde van een beweegvriendelijke omgeving in het Corona tijdperk

De openbare ruimte als plek om te spelen, ontmoeten, bewegen en sporten is in het Corona-tijdperk door veel mensen ontdekt. Welke lessen kunnen we leren tijdens dit bijzondere tijdperk over de waarde van een beweegvriendelijke openbare ruimte? Door de corona crisis is sporten en bewegen, zowel binnen als buiten, een…

Lees meer >
Projectvoorstel: sport en bewegen in de openbare ruimte in de 1,5m samenleving

Projectvoorstel: sport en bewegen in de openbare ruimte in de 1,5m samenleving

Zeer recent is door Kennislab BIOR Noord bij ZonMw een projectvoorstel ingediend om onderzoek te doen naar de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij ligt de nadruk op de sport- en beweegmogelijkheden in de 1,5m samenleving. Dit alles valt binnen de ZonMw call “Covid-19 bottom-up aandachtsgebied 3 – maatschappelijke dynamiek”.…

Lees meer >
Introductie voormalig Cycling Lab binnen Kennislab BIOR Noord

Introductie voormalig Cycling Lab binnen Kennislab BIOR Noord

Op gepaste afstand en met gepaste trots presenteren wij jullie Cycling Lab: “Cycling Lab is een noordelijk samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en gebruikers rondom het thema ‘fietsen’. Enige jaren geleden hebben wij de handen ineengeslagen omdat we van mening waren – en nog steeds zijn – dat we door het…

Lees meer >
Gevolgen en kansen uitstel Omgevingswet

Gevolgen en kansen uitstel Omgevingswet

De Omgevingswet zal niet per 1 januari 2021 in werking treden. De inhoud van de wet staat niet ter discussie, die is al door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2022. Het Rijk en de koepels van gemeenten,…

Lees meer >
BIOR in coalitieakkoord Drenthe 2019-2023

BIOR in coalitieakkoord Drenthe 2019-2023

In het coalitieakkoord Drenthe 2019 – 2023, mooi voor elkaar! is duidelijk dat de kracht van sport en bewegen wordt ingezet op verschillende thema’s. Op thema’s als stad en platteland, mobiliteit en verkeer en levendig en sociaal is sport en bewegen nadrukkelijk benoemd. Dit wordt concreet gemaakt door bij de…

Lees meer >
Buitenspelen tijdens de coronacrisis

Buitenspelen tijdens de coronacrisis

Buitenspelen is erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling en de fysieke, mentale en sociale vaardigheden van kinderen. Het is erg belangrijk dat kinderen dit veilig en onbezorg blijven doen, ook tijdens de coronacrisis. Hoe stimuleer je als ouder of professional (vakleerkracht, buurtsportcoach, jongerenwerker) dat kinderen en jongeren toch voldoende blijven…

Lees meer >
Doortrappen met #FietsFit Oefeningen

Doortrappen met #FietsFit Oefeningen

Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. (Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te…

Lees meer >
Lopen en fietsen in een beweegvriendelijke leefomgeving

Lopen en fietsen in een beweegvriendelijke leefomgeving

Lopen en fietsen worden steeds belangrijker als we kijken naar een beweegvriendelijke leefomgeving als onderdeel van de gezonde leefomgeving, waarbij de focus ligt op ruimte voor bewegen.VNG, Tour de Force en CROW-KpVV hebben een inspiratiedocument uitgebracht om professionals handvatten te bieden voor het bevorderen van fietsen en lopen in het…

Lees meer >
Fiets de #Ride4Corona met Hemelvaart!

Fiets de #Ride4Corona met Hemelvaart!

In coronatijd is fietsen ‘hotter’ dan ooit! Er worden dan ook veel nieuwe fietsinitiatieven op touw gezet om het voor de fietsers zo veilig (met voldoende afstand), toegankelijk, leuk en zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Van enthousiaste nieuwe fietskoeriers, tot veilige schoolstraten.De Fietsersbond zette 8 inspirerende fietsinitiatieven voor je op…

Lees meer >
De waarde van wandelen + wandelen in tijden van corona

De waarde van wandelen + wandelen in tijden van corona

We wandelen in Nederland heel wat kilometers af samen. Uit de Nationale Wandelmonitor blijkt dat ongeveer 11 miljoen Nederlanders weleens een wandelingetje maakt voor hun plezier. En dat leverde in 2018 in totaal maar liefst 423,5 miljoen wandelingen op! Kenniscentrum Sport & Bewegen en Wandelnet stellen zichzelf de vraag: zien…

Lees meer >
CORONANIEUWS: Mogelijk blijven we meer fietsen en lopen

CORONANIEUWS: Mogelijk blijven we meer fietsen en lopen

We werken massaal thuis en dat bevalt over het algemeen goed. Meer dan een derde van de Nederlanders geeft aan na de coronacrisis dit vaker te willen blijven doen. Dit leidt tot een afname van het OV,- en autogebruik. Mensen geven momenteel de voorkeur aan een individueel vervoersmiddel zoals de…

Lees meer >
CORONANIEUWS: Eenzaamheid en vervreemding door wegvallen openbare ruimte

CORONANIEUWS: Eenzaamheid en vervreemding door wegvallen openbare ruimte

“Blijf zoveel mogelijk thuis!’ en ‘Houd 1,5m afstand!’ zijn coronamaatregelen wat het gebruik van de openbare ruimte, wat normaal een plek van samenkomst is, doet afnemen. Eenzaamheid en ontvreemding wordt hierdoor helaas vooral bij kwetsbare en gemarginaliseerde groepen versterkt. Wel ontstaan er gelukkig ook nieuwe creatieve manieren van samenkomen, zoals…

Lees meer >
CORONANIEUWS: ‘Mogen jongeren nu weer samen gaan sporten op het Cruyff court?’

CORONANIEUWS: ‘Mogen jongeren nu weer samen gaan sporten op het Cruyff court?’

De basismaatregelen tegen het coronavirus zijn verlengd t/m 19 mei. Evenementen zijn tot 1 september verboden. Gelukkig zijn er ook een aantal versoepelingen aangekondigd. Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar weer in teamverband in de buitenlucht sporten. Met hun eigen team mogen ze wel potjes onderling spelen, maar…

Lees meer >
CORONANIEUWS: Blijf thuis, maar blijf ook sporten en bewegen!

CORONANIEUWS: Blijf thuis, maar blijf ook sporten en bewegen!

Helaas zijn de coronamaatregelen verlengd t/m 28 april. Nu iedereen in deze periode zoveel mogelijk thuis moet blijven, is het erg lastig om aan je dagelijkse/wekelijkse portie beweging te komen. Terwijl bewegen juist ontzettend belangrijk is om fit en gezond te blijven! Bewegen in de natuurGa lekker de natuur in,…

Lees meer >
CORONANIEUWS: Je kind speelt met 3 vriendjes buiten, mag dat?

CORONANIEUWS: Je kind speelt met 3 vriendjes buiten, mag dat?

We worden overspoeld door maatregelen, informatie en richtlijnen m.b.t. COVID-19. De maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) zijn aangescherpt om het coronavirus onder controle te brengen. Één van die maatregelen is: ‘Groepsvorming in bepaalde gebieden (het kan gaan om parken, stranden of wijken) is verboden. Bij groepen van 3…

Lees meer >
Disc Golf in Noord-Nederland

Disc Golf in Noord-Nederland

Via de Playstation thuis naar een 18-holes baan in de openbare ruimte ‘Iedereen kan het doen’: Wieger Jansma en andere enthousiastelingen zetten zich in om een sport die nog vrij onbekend is op de kaart te zetten in Noord-Nederland. Het gaat over Disc Golf. Hij kwam hiermee in aanraking via…

Lees meer >
Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

De gemeente Groningen is al een aantal jaren bezig met het stimuleren van haar inwoners tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Er is inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan. Ondanks alle inspanning is uit monitoring gebleken dat inwoners niet meer zijn gaan bewegen in de openbare…

Lees meer >
Welkom stagiairs!

Welkom stagiairs!

De komende periode zijn er drie toppers bij ons aan de slag gegaan om ons te ondersteunen bij het realiseren van ons doel: jong en oud zich te laten verleiden in de grootste buitensportaccommodatie van Noord-Nederland. Wij stellen onze stagiairs graag aan u voor: Eline Boer: ''Hoi! Mijn naam is…

Lees meer >
Tweede editie leerlijn ‘Bewegen in de openbare ruimte’

Tweede editie leerlijn ‘Bewegen in de openbare ruimte’

Op 30 januari jl. is de leerlijn ‘Bewegen in de openbare ruimte’ (BIOR) gestart. Een leerlijn die KennisLab BIOR Noord in samenwerking met de Hanzehogeschool heeft ontwikkeld in het kader van ‘Een leven lang leren’. De leerlijn BIOR geeft buurtsportcoaches en andere geïnteresseerde professionals de mogelijkheid kennis op te doen…

Lees meer >
Activering van inwoners bij drie beweegplekken in Groningen

Activering van inwoners bij drie beweegplekken in Groningen

Afgelopen tijd zijn er drie beweegplekken gerealiseerd in de gemeente Groningen, te weten Diamantpark in Vinkhuizen, ‘t Verzetje in Laanhuizen en de bootcamptuin bij SC Stadspark. In de aanleg van deze plekken is al aandacht besteed aan het activeren van mensen door in gezamenlijkheid met de projectgroep een activeringsplan op…

Lees meer >
Coronarichtlijnen bij het fietsen en vijf mythes over fietsen als actief transport

Coronarichtlijnen bij het fietsen en vijf mythes over fietsen als actief transport

De lente is officieel begonnen. Normaal gesproken zouden de Nederlandse fietspaden veel drukker zijn tijdens dit zonnige lenteweer. Helaas is door de coronacrisis het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ga alleen naar buiten voor je noodzakelijke boodschappen, een frisse neus of de zorg voor een ander, maar houd…

Lees meer >
Aanmelden ‘De route naar een gezonde leefomgeving’

Aanmelden ‘De route naar een gezonde leefomgeving’

  Programma 14.45 uur                     Inloop (bij ‘De Jongens van Outdoor’, Boerestreek 8, 8426 BP Appelscha) 15.00 uur                     Welkom + (Nadere) kennismaking met KennisLab BIOR Noord + Presentatie over de ontwikkelingen van gezonde beweegvoorzieningen vanuit een wetenschappelijk en praktisch onderbouwde visie op de ontwikkeling van bewegen (Athletic Skills Model).…

Lees meer >

Save the date: 29 oktober bijeenkomst ‘De route naar een gezonde leefomgeving’

Hoe zorgen we er samen voor dat mensen verleid worden om te bewegen, ontmoeten en recreëren in hun leefomgeving? Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst ‘De route naar een gezonde leefomgeving’ op 29 oktober 2019. Vanuit het Kennislab BIOR Noord (Bewegen In de Openbare Ruimte) willen we inwoners…

Lees meer >
Aan de slag met een beweegvriendelijke omgeving!

Aan de slag met een beweegvriendelijke omgeving!

Kennis, tools en gewoon doen Sporten en bewegen in de openbare ruimte wint aan populariteit.Daarmee neemt het sportieve belang van de openbare ruimte neemt toe. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de openbare ruimte het grootste sportpark in iedere gemeente wordt. Maar hoe richt je de openbare ruimte hier…

Lees meer >

Er kan veel in de natuur, maar wel in goed overleg!

Op 27 juni vond de tweede kennisbijeenkomst van het Kenniscentrum Events in 2019 plaats. Ondanks de vele vragen die we als Kenniscentrum Events krijgen over het organiseren van evenementen in de natuur was de opkomst minimaal. Desondanks zorgde dat voor een goede bijeenkomst. Bianca, Jan en Albert namens ons mee…

Lees meer >

De Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten

In dit tweejarig SIA RAAK onderzoeksproject ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’, werken we toe naar een open en online leeromgeving voor buurtsportcoaches om te kunnen samenwerken in en aan een beweegvriendelijke buurt. Het Kennislab BIOR noord participeert in dit project vanuit ‘het veld’. Wat is dit precies voor een…

Lees meer >
De beweegstimulerende schoolomgeving

De beweegstimulerende schoolomgeving

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Welke scholen verleiden de leerlingen tot meer lichamelijke activiteit? Er kan veel in en om de school. Kenniscentrum Sport schreef er een artikel over! Lees hier het artikel.

Lees meer >
Genomineerden leukste plekje van Drenthe

Genomineerden leukste plekje van Drenthe

Van 27 mei t/m 6 juni hebben we iedereen opgeroepen om zijn of haar leukste plekje in Drenthe om buiten te spelen, bewegen en sporten in te zenden. We hebben veel inzendingen mogen ontvangen, de keuze was daarom ook erg moeilijk. Een deskundige jury heeft 3 locaties genomineerd op basis van…

Lees meer >
Tools om een beweegvriendelijke omgeving in te richten

Tools om een beweegvriendelijke omgeving in te richten

Als je aan de slag wilt met het beweegvriendelijke inrichten van de openbare ruimte zijn er diverse tools beschikbaar. Kenniscentrum Sport heeft dit allemaal verzameld. Voor alle informatie over een beweegvriendelijke omgeving verwijzen we je graag naar: https://www.allesoversport.nl/onderwerp/Beweegvriendelijke%20omgeving/ Handige tools zijn: Tien stappen naar bewegen in de buurt Reisgids beweegvriendelijke…

Lees meer >

Groene omgeving belangrijker voor beginnende hardloper

door: Nelleke van der Heiden Een groene en levendige omgeving met weinig hindernissen zoals drukke wegen die je moet oversteken. Dat vindt een hardloper die minder dan een jaar ervaring heeft met rennen prettig. Voor een ervaren hardloper zijn die aspecten van de omgeving minder belangrijk. Dat blijkt uit een…

Lees meer >
Gezocht: innovatieve oplossingen en producten die kinderen (0-12) stimuleren om meer te bewegen en sporten in de openbare ruimte.

Gezocht: innovatieve oplossingen en producten die kinderen (0-12) stimuleren om meer te bewegen en sporten in de openbare ruimte.

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt steeds populairder. Dat juichen we van harte toe. Hoe meer mensen bewegen hoe beter! Sporten in de openbare ruimte is een zeer laagdrempelige manier om in beweging te komen die bovendien voor iedereen beschikbaar is. Het gemiddeld aantal speeluren van een kind…

Lees meer >
Ontwikkeling beweegpark Active Ageing Campus als broedplaats voor innovatie

Ontwikkeling beweegpark Active Ageing Campus als broedplaats voor innovatie

In 2017 is op de Zernike Campus gestart met het project Active Ageing Campus. Een 2 jarig project die als doel heeft om bezoekers/bewoners van de Zernike Campus (o.a. studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, medewerkers van bedrijven, omwonenden) middels het sportief inrichten van de openbare…

Lees meer >
PingPongbaas, ga jij de uitdaging aan?

PingPongbaas, ga jij de uitdaging aan?

Eind februari heeft de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) het platform PingPongbaas gelanceerd voor mensen die het leuk vinden om te pingpongen, maar niet meteen lid willen worden van een vereniging. PingPongbaas kan namelijk ook bij een tafel in de buurt, op school, in het park, of bij een bedrijf worden…

Lees meer >
Weet jij het leukste plekje in Drenthe om buiten te spelen, bewegen en sporten?

Weet jij het leukste plekje in Drenthe om buiten te spelen, bewegen en sporten?

Help ons de beste buiten speel-, beweeg- of sportplek van Drenthe te vinden en maak kans op een fantastische fotoshoot met je familie of vrienden op jouw plek! Buiten spelen met je vrienden. Waar ga je dan naartoe? In het weekend een stuk wandelen of fietsen. Waar doe je dat…

Lees meer >
Leerlijn BIOR

Leerlijn BIOR

Aan de slag met een beweegvriendelijke omgeving! Kennis, tools en gewoon doen Sporten en bewegen in de openbare ruimte wint aan populariteit.Daarmee neemt het sportieve belang van de openbare ruimte neemt toe. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de openbare ruimte het grootste sportpark in iedere gemeente wordt. Maar…

Lees meer >
Groeningen ontstaat!

Groeningen ontstaat!

Groeningen? Bedoel je misschien Groningen? Nee, je hoort het goed: Groeningen. Groeningen: de natuurlijke achtertuin van de stad. Vanaf de Grote Markt en de zuidelijke wijken van Groningen, richting de Marumerlage, het Leekstermeer, de Onlanden, het Paterswoldsemeer, het Zuidlaardermeer, het Roegwold naar het Schildmeer. Een heleboel kleine en grotere gebieden…

Lees meer >
Nationaal Sportakkoord ‘Sport vereniging Nederland’

Nationaal Sportakkoord ‘Sport vereniging Nederland’

Op 26 juni is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenging Nederland’ ondertekend. Minister Bruins sloot dit akkoord met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebracht om sportief Nederland te laten verenigingen. Het nationaal sportakkoord bestaat uit vijf deelakkoorden, die gesloten…

Lees meer >
Effect van de omgevingswet op de fysieke leefomgeving

Effect van de omgevingswet op de fysieke leefomgeving

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving en de gebruiker staat centraal in plaats van de regels. Hiermee ontstaan kansen om sport en bewegen een…

Lees meer >
Uitgelicht: BIOR-projecten Groningen, Friesland en Drenthe

Uitgelicht: BIOR-projecten Groningen, Friesland en Drenthe

Het grootste en groenste sportpark van Nederland in Zuidwest-Drenthe Het nationale park van Drenthe is één groot sportpark. Eropuit gaan is hier de natuurlijkste zaak van de wereld. Voor outdoorfanaten, sportievelingen en buitenmensen is dit gebied een paradijs, vier seizoenen lang, 365 dagen per jaar! In dit project wordt het…

Lees meer >
Terugblik: Inspiratietour Bewegen in Openbare Ruime

Terugblik: Inspiratietour Bewegen in Openbare Ruime

Wie bij Bewegen in de Openbare Ruimte nog steeds denkt aan een speeltuin met een wipkip, glijbaan en een schommel heeft een flinke inhaalslag te maken. Bewegen in de openbare ruimte kan een stuk spannender, creatiever en verrassender ingevuld worden, ontdekten de deelnemers vrijdag 21 september tijdens de inspiratietour door…

Lees meer >
Uitnodiging: Inspiratietour

Uitnodiging: Inspiratietour

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciete thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving. Deze wet biedt kansen om sport en bewegen een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen te laten zijn. Daarom…

Lees meer >
Het Nationale Park van Drenthe: het grootste & groenste sportpark van Nederland

Het Nationale Park van Drenthe: het grootste & groenste sportpark van Nederland

Een waar paradijs voor de outdoorfanaten, sportievelingen en buitenmensen onder ons. Alle dagen van het jaar kun je er hier op uit gaan met familie, vrienden of collega's en kun je tegelijkertijd 2 van de 20 Nationale Parken van Nederland bezichtigingen die in het sportpark liggen: Nationaal Parl Dwingelderveld en…

Lees meer >
Belevenissenbos Green Planet in ontwikkeling

Belevenissenbos Green Planet in ontwikkeling

Sinds 2016 is er in de achtertuin van Belevenissenbos Green Planet in Pesse ook Green Edge te vinden, een speelbos in de prachtige Drentse natuur waar vooral veel te verkennen, ontdekken en te beleven is voor jong en oud. Zo is er voor de allerkleinsten een viezevoetenpad en speelhuisje aanwezig.…

Lees meer >
Golfbaan en mountainbikeroute op Schier

Golfbaan en mountainbikeroute op Schier

Er is een nieuwe coalitie op het eiland. Beide partijen voerden de afgelopen vier jaar oppositie en hebben het nu dus voor het zeggen. Ze hebben plannen voor het eiland gemaakt die omschreven staan in een startdocument. Zo willen ze samen met Natuurmonumenten kijken naar nieuwe, recreatieve mogelijkheden, zoals de…

Lees meer >
Back To Top