Zo kom je aan (aanvullende) financiering voor de inrichting van de buitenruimte

De meest gestelde vraag bij BIOR-adviestrajecten is ‘Wat gaat dat kosten?’ Meteen gevolgd door ‘Kan het ook goedkoper?’ Twee logische vragen. En vooral die tweede vraag is een heel begrijpelijke in een tijd waarin veel gemeenten financieel de nodige uitdagingen ervaren.

De meest voor de hand liggende antwoorden om aan aanvullende financiering te komen, zijn:

  • Schrijf een subsidie- of een fondsaanvraag. Informatie over subsidies en fondsen is online ruimschoots voorhanden.
  • Kijk of het mogelijk is om het BIOR-traject gefaseerd aan te leggen. Met gefaseerde aanleg kun je gebruik maken van gefaseerde financiering, (dus in geval van gemeenten) van begrotingen over meerdere jaren

 

Maar met de ervaringen die we met het KennisLab hebben opgedaan de afgelopen jaren, doen bovenstaande antwoorden geen recht aan de legio mogelijkheden die er zijn voor het benutten van aanvullende budgetten. Het verdient aanbeveling om anders te kijken naar de financiering voor de inrichting van de buitenruimte. Enkele voorbeelden die we als Kennislab in de praktijk zijn tegengekomen:

  • BIOR in pakket van eisen: de makkelijkste stap die een gemeente kan nemen, is om BIOR/ gezondheid/ bewegen/ natuur etc. mee te nemen in het pakket van eisen bij alles wat er in de gemeente aangelegd moet worden. Veel gemeenten zijn zich niet bewust van de mate van sturing die ze hiermee in handen hebben om de buitenruimte gezond en beweegvriendelijk in te (laten) richten. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. In het pakket van eisen voor de aanbesteding werd opgenomen dat er in elk plan een initiatief opgenomen moest zijn voor het verbeteren van jeugdsport in dat deel van Harlingen. Uiteindelijk heeft de aanbieder van een veerdienst nu een boothelling voor jeugdzeilbootjes gerealiseerd in de nieuwe haven. Dit heeft de gemeente geen tijd, geen geld en geen moeite gekost.
  • BIOR als alternatief voor andere kosten: met de aanleg van een goed ingericht beweegplein bij een school, kunnen daar van april tot oktober de gymlessen gegeven worden (besparing van kosten voor gymzaalhuur en busvervoer); met de aanleg van een beweegroute kunnen andere speel- en sportvoorzieningen verdwijnen (besparing van kosten voor onderhoud en afschrijving).
  • Verbinden van BIOR-budgetten: bewegen in de openbare ruimte beslaat meerdere thema’s en domeinen die elk hun eigen budgetten hebben. Zoek naar de mogelijkheden om financiering door verschillende domeinen, zoals sport, natuur, infrastructuur, leefbaarheid, publieke gezondheid etc. te stapelen.
  • Werk in natura: laat zoveel mogelijk werkzaamheden door lokale partijen uitvoeren en vraag hen dit te sponsoren (aannemer die tegels of puin verwijdert, materiaal aanlevert etc.) of om werkzaamheden als vrijwilligers te doen (beheer en onderhoud door verenigingen of omwonenden). Dit scheelt niet alleen geld, maar levert ook betrokkenheid en een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid op.
 

Artikel geschreven door Anita Bakker, BIOR-expert KennisLab BIOR Noord
Publicatie: juni 2023