Whitepaper: Kansen die de omgevingswet biedt voor een beweegvriendelijke omgeving

Een gezonde leefomgeving heeft grote waarde voor onze samenleving. Het vergroot de leefbaarheid van wijken, het bevordert de gezondheid van de inwoners en het vergroot de aantrekkelijkheid van de omgeving. De omgevingsvisie dwingt ons na te denken over hoe we een gezonde leefomgeving voor inwoners willen creëren. In deze whitepaper vind je een overzicht van de kansen die de omgevingsweg biedt voor bewegen in de openbare ruimte.

Download whitepaper