Welkom Antea Group als nieuwe partner!

Het Kennislab BIOR Noord heeft een mooi en waardevol netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde leefomgeving’ waarde toevoegen. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccomodatie, de buitenruimte?

Wij stellen onze partners graag aan je voor d.m.v. drie vragen. Deze week is het de beurt aan onze nieuwe partner: Antea Group en gaan we in gesprek met ing. Oane Hornstra, Projectmanager Beheer.

1. Wat is de relatie tussen bewegen in de openbare ruimte en jullie als organisatie?

Zodra je de voordeur uitstapt kom je in de openbare ruimte. Dat is de plek waar je je verplaatst naar je werk, de school van je kinderen, de winkel of het sportveld. Maar ook speelt, beweegt en werkt aan je gezondheid. Antea Group is een internationaal ingenieurs- en adviesbureau, gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. Wij leven met z’n allen in een prachtig en goed georganiseerd land en dat willen wij graag zo houden. Beter nog, wij willen onze leefomgeving mooier, gezonder en bereikbaarder maken dan die al is. Voor onszelf, maar zeker ook voor de generaties na ons. Dan doen wij op velerlei vlakken, zo hebben wij specialisten die zich richten op de aanleg van sportaccommodaties en speelgelegenheden in de buitenruimte. Ook als beheerregisseur dragen wij bij aan bewegen. Dat doen wij door het onderwerp als thema op te nemen in (gemeentelijke) beleidsproducten voor het beheer van de openbare ruimte. Zo werken wij samen met onze klanten en inwoners aan hún leefomgeving: in de juiste context, met een transparant en herleidbaar proces komen tot de juiste afweging voor de fysieke leefomgeving door gebruik, beheer en inrichting met elkaar te verbinden.

2. Als jullie als organisatie één beweegplek in de openbare ruimte mogen uitlichten, welke is dat en waarom?

De gemeente Heerenveen heeft een echt sporthart. Zo zijn wij betrokken geweest bij de verbouw van Thialf en hebben wij bijvoorbeeld de skeelerbaan aangelegd. Als we kijken naar de openbare leefomgeving hebben wij bij Sportstad Heerenveen, op een steenworp afstand van ons kantoor, een freerun parcours aangelegd. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van deze openbaar toegankelijke beweegplek.

3. Wat is vanuit jullie organisatie een groot succes geweest met betrekking tot bewegen in de openbare ruimte?

Wij helpen gemeenten hun strategische doelen te vertalen naar maatregelen en acties binnen het beheer van de openbare ruimte. Meer en meer zien wij dat thema’s als bewegen en ‘een gezonde leefomgeving’ daar onderdeel van zijn. Inmiddels is het vertalen van dergelijke thema’s een standaard onderdeel in onze aanpak. Voor de gemeente Heerenveen hebben wij beleid ontwikkeld waarbij wij verschillende keuzes aan de Raad voorleggen. Een van die keuzes is om met het beheer en onderhoud bij te dragen aan de doelstelling om een fietsgemeente te worden. Hiervoor is bijvoorbeeld extra investeringsbudget opgenomen om de fietspaden naar een hoog kwaliteitsniveau te brengen. Daarnaast hebben wij de structurele kosten inzichtelijk gemaakt om dit niveau te handhaven.