Vijf openbare beweegplekken in gemeente Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta zijn vijf openbare beweegplekken in de maak. Om de leefbaarheid te vergroten en bewegen en ontmoeten mogelijk te maken is hiervoor een aanvraag gedaan en gehonoreerd bij het NPG (Nationaal Programma Groningen). Huis voor de Sport Groningen doet de procesbegeleiding in nauwe samenwerking met de gemeente. In alle dorpen zijn begin 2022 lokale werkgroepen geformeerd met dorpsbewoners en belangenorganisaties die nu meedenken, meewerken en zich zo hard willen maken voor hun dorp.

Eerste stappen

De eerste stappen bestaan uit een omgevings- en stakeholdersanalyse. Daarna zijn de wensen en behoeftes van de werkgroepleden, maar zeker ook van de andere dorpsbewoners, naar boven gehaald. Wat opvalt is dat er grote verschillen zijn als het gaat om werkwijze en uitkomsten tussen de verschillende dorpen. Op basis van de inventarisaties bepalen we de vervolgstappen. Oftewel: is er voldoende vraag en draagvlak? Op welke doelgroepen richten we ons? En waar ligt de inhoudelijke focus? Belangrijke vragen die we direct meenemen, zijn de afspraken over het beheer en onderhoud, bestemmingsplannen en de activering van de op te leveren beweegplekken.

Planning: halverwege 2023 klaar

Op dit moment, medio 2022, zitten alle dorpen in deze laatste fase die gaat leiden tot een programma van eisen en een aanbestedingsprocedure. Met een doorlooptijd voor zowel de aanbesteding en oplevering is de planning dat de beweegplekken medio 2023 klaar zijn. Parallel aan dit proces loopt het maken van activeringsplannen met de inwoners en lokale sportclubs, zodat na oplevering de plekken ook duurzaam worden gebruikt. Zo is de openbare ruimte straks een nog mooiere plek om te bewegen, sporten en elkaar te ontmoeten.