Stedelijk interieur

Steeds meer mensen gebruiken de openbare ruimte als sportaccommodatie. Alleen, in een klein groepje of georganiseerd in meer vluchtige en flexibele sportgemeenschappen wordt er inmiddels meer gesport dan bij sportverenigingen of fitnesscentra. De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen. Of mensen er gebruik van maken, is meer van factoren afhankelijk dan alleen de fysieke infrastructuur. Hoe krijg je de mensen in de openbare ruimte in beweging?

Stedelijk interieur – BIOR

Foto: Olha Rohulya