Schoolpleinenrevolutie Drente van start

De komende drie jaar helpen SportDrenthe, Stichting Kunst & Cultuur en IVN Drenthe 30 scholen met het realiseren van een nieuw schoolplein: het buitenlokaal. De Schoolpleinen Revolutie Drenthe gaat verandering brengen in de kale, traditionele schoolpleinen. Het wordt een buitenlokaal waar wat te bekijken en te onderzoeken valt, een lokaal dat de fantasie prikkelt en waar ruimte is voor bewegen en culturele activiteiten. Een buitenlokaal biedt veel mogelijkheden. Niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor de buurt. Het is openbaar toegankelijk voor- en na schooltijd.

Geld beschikbaar voor procesbegeleiding en implementatie

De provincie stelt 800.000 euro beschikbaar, waarvan er 600.000 beschikbaar is voor de 30 schoolpleinen. 200.000 euro wordt beschikbaar gesteld voor de procesbegeleiding en de implementatie van het buitenlokaal. Aan de leerkrachten wordt een training gegeven, zodat zij het buitenlokaal kunnen toepassen in het onderwijs.

Tijdspad

Het komende jaar wordt er gestart met de realisatie van zes buitenlokalen. In 2023 komen er nog twaalf bij en in 2024 zijn de volgende twaalf aan de beurt. Op naar mooie pleinen in Drenthe waar kinderen de ruimte krijgen om te spelen en te leren in een beweegvriendelijke, groene en kunstzinnige omgeving.