Samenwerking KennisLab BIOR Noord

Gezamenlijke ambitie KennisLab BIOR Noord (stip op de horizon)
Onze ambitie is: “jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie van Noord Nederland.”

Doelen
Met de inzet van KennisLab BIOR Noord willen we de volgende doelen realiseren om bij te dragen
aan onze gezamenlijke ambitie:

 • Door partijen te verbinden vergroten we het BIOR-netwerk
 • Door experimenteren kunnen we innoveren (concepten) en inspireren
 • Door praktijk en onderzoek te verbinden kunnen we nieuwe kennis vergaren en verspreiden
 • Door activering willen we burgers en ondernemers laten participeren
 • Door profilering zetten we Noord Nederland als grootste buitensportaccommodatie op de kaart

Middelen
We willen onze doelen bereiken met de volgende middelen:

 • Goede concepten en voorbeelden: regionaal, nationaal en internationaal. Deze gaan we verzamelen d.m.v. gesprekken, congressen e.d. en delen we met elkaar.
 • Experimenten (bv. met burgerpanel, ondernemers, toevoeging van beleving d.m.v. technologie): we gaan één of meerdere experimenten doen. Zo bouwen we aan nieuwe concepten en producten die aansluiten bij de wensen van de gebruikers en die het thema verder ontwikkelen.
 • Kennissessies: we organiseren kennissessies waarbij we binnen het BIOR-netwerk kennis met elkaar delen en gezamenlijk bouwen aan nieuwe concepten (in 2017: i.i.g. openbaar groen en openbaar water).
 • Netwerkbijeenkomst: we organiseren een netwerkbijeenkomst bewegen in de openbare ruime om kennis te delen met gemeenten en andere stakeholders en netwerken met elkaar te verbinden (in 2017 in relatie tot nieuwe Omgevingswet).
 • Publieksacademie BIOR voor burgers: we organiseren een inspiratiebijeenkomst voor burgers om bekendheid te geven aan bewegen in de openbare ruimte, om de burgers te inspireren met verschillende voorbeelden en om met ze in gesprek te gaan om ze te activeren.
 • BIOR-uitingen: herkenbare naam en een herkenbaar beeldmerk/ logo die we allemaal uitdragen.
 • Website BIOR: we ontwikkelen een website specifiek voor het thema bewegen in de openbare ruimte en verzamelen daar onze gezamenlijke kennis.
 • Nieuwsbrieven: we werken toe naar een digitale nieuwsbrief via de mail gekoppeld aan de website, tot die tijd liften we mee op nieuwsbrief van Sportplein. Deze brengen we uit richting ons BIOR-netwerk (inclusief gemeenten) om kennis te delen.
 • CRM: we houden een database bij met alle relaties uit het BIOR-netwerk en verbreden dit netwerkdoor de netwerken van de partners aan elkaar te knopen. We onderzoeken of Linked hiervoor een geschikt medium is.

Planning bijeenkomsten 2017
September:           Publieksacademie in de provincie Groningen
September:           Kennissessie ‘Openbaar water’ in de provincie Drenthe
Oktober:               Kennissessie ‘Openbaar groen’ in de provincie Friesland
November:           Netwerkbijeenkomst voor gemeenten rondom de Omgevingswet