Pumptrack Assen-Oost

Twee jaar geleden kwamen drie bewoners/moeders uit de wijk Assen-Oost met een plan bij Mijn Buurt Assen (MBA). Dagelijks zetten de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn zich in voor groene, veilige en gezellige buurten in Assen. Dit doen ze door projecten te organiseren, maar vooral door de initiatieven en ideeën van inwoners te stimuleren en te ondersteunen. Vanuit dit initiatief is de Pumptrack Assen-Oost gerealiseerd.

Jort van Straten vertelt:

“Vanuit mijn rol als buurtwerker sport bij Vaart Welzijn heb ik dit proces begeleid. Met de kennis vanuit de cursus BIOR wist ik beter hoe ik het proces aan moest vliegen en ook mijn rol was helder. Samen met bewoners, partners uit de wijk en de gemeente Assen hebben we gezorgd voor draagvlak maar ook gezocht naar een geschikte locatie en gekeken naar financieringsmogelijkheden. Na gesproken te hebben met de vier bassischolen, kinderdagverblijven en andere partners hebben we gezamenlijk gekozen voor landgoed Valkenstijn. Deze locatie is in ontwikkeling vanwege de komst van een buurtschuur die gebruikt kan worden om samen te komen. Een locatie midden in de wijk, dichtbij de scholen zodat ze er tijdens de (gym) les en pauzes snel heen kunnen. Het is een groengebied midden in Assen–Oost wat al veel gebruikt wordt voor recreatie. Een voorwaarde was wel dat het voetbalveld moest blijven en dat het een groene uitstraling moest houden. Daarvoor is een werkgroepje ontstaan die samen met de afdeling groen (gemeente) heeft gekeken naar de mogelijkheden.”

Toen de locatie bekend was is er een bijeenkomst georganiseerd waarbij omwonenden geïnformeerd werden over de plannen voor een pumptrack. Hier kwamen veel vragen zoals: “Komt er daardoor overlast?, Is het gemotoriseerd? Komt er verlichting bij? Worden er ook evenementen georganiseerd?” Door filmpjes te laten zien van hoe het gebruikt gaat worden en te vertellen wat de overwegingen waren en wat er beoogd werd, hebben ze de meeste mensen mee kunnen krijgen. Helaas waren er ook een klein aantal omwoners die tegen het plan waren. Jort: “We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk bezwaren weg te halen door samen met bewoners oplossingen te vinden.” 

In bovenstaande video kun je zien hoe de pumptrack geworden is. In de buurtschuur is een uitleenpunt gekomen waar je stunt stepjes en fietsjes met daarbij de nodige bescherming kunt lenen voor één uur (wanneer het druk is). Later is er nog een watertappunt aangelegd die geopend is op de Nationale Kraanwaterdag samen met studenten van Sportkunde. 

Voor vragen over de Pumptrack Assen-Oost kun je contact opnemen met Jort van Straten via E: j.vanstraten@vaartwelzijn.nl of T: 06-51175727

Opening Pumptrack met Nederlands kampioen Sem Dijk en wethouder Bob Bergsma.