Projectvoorstel: sport en bewegen in de openbare ruimte in de 1,5m samenleving

Zeer recent is door Kennislab BIOR Noord bij ZonMw een projectvoorstel ingediend om onderzoek te doen naar de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij ligt de nadruk op de sport- en beweegmogelijkheden in de 1,5m samenleving. Dit alles valt binnen de ZonMw call “Covid-19 bottom-up aandachtsgebied 3 – maatschappelijke dynamiek”. In de aanvraag richten we ons op de gevolgen van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis. Dit biedt namelijk kansen om sport en bewegen meer onder de aandacht te brengen bij alle Nederlanders. Een belangrijk gegeven is namelijk dat sport en bewegen bijdraagt aan gezondheid en daarmee preventief kan werken tegen de effecten van het coronavirus.

Wat we de afgelopen tijd gezien hebben, is dat sport- en beweeggedrag is veranderd. Sportverenigingen hebben bijvoorbeeld flink te lijden onder de crisis. Verenigingsuren zijn niet meer toegankelijk, waardoor veel mensen hun uurtjes sporten moeten missen. We zien ook dat verenigingsleden minder zijn gaan sporten. Echter, mensen die voor de crisis minder sportten, zien we nu juist wat meer bewegen, met name in de individuele sporten. De maatregelen van het kabinet zijn inmiddels wat versoepeld, waardoor weer buiten gesport mag worden, ook in verenigingsverband. De vraag is echter, hoe kunnen we dat verantwoord doen onder alle voorwaarden? En, gaat iedereen nu buiten sporten? Is dat ook voor iedereen haalbaar? Wat zouden we eventueel moeten doen om het haalbaar te maken? Dat willen we de komende tijd gaan onderzoeken. Dat doen we niet alleen door te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte, maar ook door te kijken naar het sportaanbod en de hele organisatie daaromheen. Dit alles willen we gaan doen samen met bewoners, sportaanbieders en beleidsmakers.

Omdat verspreid over Nederland de effecten van de coronacrisis nogal verschillen, willen we ook verschillende plekken in Nederland in het onderzoek betrekken. De Hanzehogeschool Groningen en Fontys Hogeschool Eindhoven hebben de handen ineengeslagen. Daarnaast worden diverse sportaanbieders in de noordelijke regio betrokken, evenals een aantal private partners op het gebied van landschapsontwikkeling en innovatie.

Het idee achter dit projectvoorstel gaat verder dan de problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Al langer wordt vanuit Kennislab BIOR Noord gewerkt om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken voor sport en bewegen. De extra dimensie die hier nu bij komt, bestaat uit 1,5m tussenruimte. Enerzijds biedt dat beperkingen, anderzijds zal dat ook weer nieuwe mogelijkheden bieden. Ideeën zijn welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berry van Holland,
E: b.j.van.holland@pl.hanze.nl