Processen ondersteunen die BIOR stimuleren

Het KennisLab BIOR Noord kan ondersteunen bij het realiseren van diverse BIOR-locaties in steden en dorpen. Maar daarnaast is het KennisLab ook actief om BIOR juist procesmatig te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van processen die de afgelopen tijd in Friesland rondom BIOR aangejaagd en ondersteund zijn:

 

  • Provinciale Omgevingsvisie Friesland

Met negen organisaties is een gezamenlijk statement gemaakt met daarin de oproep om gezondheidsbevordering nadrukkelijk op te nemen in de Omgevingsvisie. Door verschillende politieke partijen is deze oproep goed ontvangen. Zij zijn nu aan zet om met voorstellen te komen hoe dit in de Omgevingsvisie vorm moet krijgen. Meer informatie vindt u hier: https://sportfryslan.nl/friesland-moet-gezonde-blue-zone-worden/

 

  • Sport- en beweegbeleid gemeente Waadhoeke

Het afgelopen jaar heeft fusiegemeente Waadhoeke nieuw sport- en beweegbeleid ontwikkeld. Dit heeft de gemeente samen met inwoners, verenigingen en andere organisaties gedaan. Eén van de uitgangspunten is ‘Beweegvriendelijke Omgeving’ geworden, met acht concrete maatregelen om dat te realiseren, variërend van nieuw speeltuinbeleid en openbaar toegankelijke schoolpleinen tot het ontwikkelen van minimaal één sport-, beweeg- of speelvoorziening in elk dorp.

  • Omgevingsvisie gemeente Ooststellingwerf

Het KennisLab heeft zitting in het expertiseteam dat de gemeenteraad voorziet van informatie in hun verkenning voor welke opgaven de gemeente staat en welke dilemma’s en keuzes daarbij horen. De inrichting van de buitenruimte en het bevorderen van een gezonde leefstijl maken hier deel vanuit.