Procesbegeleiding Schoolpleinen Revolutie Drenthe uit de startblokken

Afgelopen zomer zijn er zes scholen geselecteerd voor de eerste ronde van de ‘Schoolpleinen Revolutie Drenthe.’ Deze scholen gaan aan de slag om het schoolplein te veranderen in een ‘Buitenlokaal’.

Het Buitenlokaal geeft kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene, kunstzinnige en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde en creatieve ontwikkeling. Het Buitenlokaal prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van natuur en klimaatadaptatie, tijdens en na schooltijd. Dit heeft een positief effect op zowel concentratievermogen als op de leerprestaties. Om een buitenlokaal te kunnen realiseren, krijgen de scholen ondersteuning van een procesbegeleider vanuit SportDrenthe, IVN Drenthe of stichting Kunst & Cultuur. Deze organisaties zijn tevens de initiatiefnemers van de Schoolpleinen Revolutie Drenthe. De procesbegeleiders vormen tezamen ook een denktank en adviseren bij de ontwikkeling van alle schoolpleinen. Voor iedere participerende school is er 20.000 euro beschikbaar voor de realisatie van een buitenlokaal. Daarbij dient de school ook aan verschillende voorwaarden te voldoen, waaronder zelf minstens 20.000 euro aan cofinanciering te regelen.

Voor de tweede ronde (is gesloten op 14 november) hebben 19 basisscholen het motivatieformulier opgestuurd. Er kunnen 12 scholen meedoen in de tweede ronde die begin 2023 van start gaat. In de loop van 2023 volgt er nog een derde ronde.