Openbaar water

Sporten en bewegen gebeurt steeds meer in de openbare ruimte, in de directe leefomgeving en in recreatiegebieden. Het is een kans om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken om in te sporten en te bewegen. Vooral voor kinderen en voor volwassenen. Met uitnodigende plekken en uitdagende routes in parken, straten, op pleinen en op en langs het water. Het water kan een aantrekkelijke verblijfsplek zijn die uitnodigt tot sport, spel, bewegen en ontmoeten. In plaats van een barrière te vormen, kan het water een verbindende en duidelijk herkenbare plek worden.