Nationaal Sportakkoord ‘Sport vereniging Nederland’

Op 26 juni is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenging Nederland’ ondertekend. Minister Bruins sloot dit akkoord met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebracht om sportief Nederland te laten verenigingen. Het nationaal sportakkoord bestaat uit vijf deelakkoorden, die gesloten zijn door veel verschillende partijen.

 1. Inclusief sporten & bewegen;
  De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg.
 2. Duurzame sportinfrastructuur
  De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.
 4. Positieve sportcultuur
  De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.
 5. Vaardig in bewegen
  De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.

Het Sportakkoord en Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte

In het sportakkoord wordt benoemd dat we de uitdaging gezamenlijk aan moeten gaan. Het is nodig dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoeften van alle Nederlanders. Dat onze buitenruimte uitnodigt tot buitenspelen, tot bewegen en tot sporten.
Het KennisLab BIOR zet in op het toegankelijk maken van die buitenruimte tot sporten en bewegen.

Binnen het deelakkoord ‘duurzame sportinfrastructuur’ is beschreven dat we in 2021 met elkaar bereikt willen hebben dat de openbare ruimte meer beweegvriendelijk is en sportaccommodaties meer openbaar zijn.
‘De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is. Dit onder ander door het verbinden van groene gebieden binnen en buiten de stad en het beiden van voldoende ruimte om het vrije buitenspelen te bevorderen. Alle sportinfrastructuur voor binnen- en buitensporten is duurzaam op alle facetten: energie, water, grondstoffen en natuurontwikkeling. Sportinfrastructuur draagt zodoende bij aan de internationale, landelijke en lokale duurzaamheidsdoelstellingen’.

Hierover is het volgende afgesproken:

Steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte. Daarbij valt te denken aan wandelen, fietsen en vissen maar ook aan bootcampactiviteiten of yoga in de vrije natuur. Partijen willen het mensen zo aantrekkelijk en gemakkelijk mogelijk maken om te sporten en te bewegen . Een beweegvriendelijk openbare ruimte draagt daar aan bij. In dat licht zetten partijen de komende jaren in op de volgende maatregelen:

 • Het in de praktijk brengen van de handreiking voor gemeenten over het toepassen van de nieuwe omgevingswet, die gemeenten vraagt om in hun nieuwe omgevingsvisie18 aan te geven hoe de inrichting van de leefomgeving bijdraagt aan gezondheidsbevordering. Daarbij wordt niet alleen ingezet op de ambtenaren betrokken bij sport, maar juist voorzien in een brede betrokkenheid binnen gemeenten;
 • Het inzetten van sportaccommodaties, die in eigendom zijn van de sport, als beweegvriendelijk openbare ruimte;
 • Het verhogen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene leefomgeving met een drempelloze en aantrekkelijke beweeginfrastructuur;
 • Het verhogen van de bereikbaarheid van sportparken per fiets en te voet. In lijn met de Nationale Agenda fiets.

Ook in het deelakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ wordt gesproken over beweegvriendelijke omgeving. Hier is het streven om in 2021 een stijging van het aantal (interactieve) beweegvriendelijke plekken in de wijk gerealiseerd te hebben. In het kader van het behalen van de doelstellingen rondom de beweegnorm worden gemeenten gestimuleerd om sport op te nemen in de omgevingsvisie om voldoende beweegvriendelijke plekken voor kinderen in de wijk te creëren.