Multifunctionele beweegtuin in Exloo: activeringsplan zorgt voor levendigheid

Bij de beweegtuin in Exloo is er naast een freerunbaan en fitnesstoestellen een beachvolleybalveld en een ATB-circuit aangelegd. Dit multifunctionele karakter komt voort uit samenwerking met verschillende partijen in het dorp. Tijdens de openingsdag waren er verschillende sportclinics zoals mountainbiken, freerunnen en beachvolleyballen. Voor de kleinsten stond er een springkussen en de lokale Spar was aanwezig met lekkere broodjes, drinken en ijsjes.

‘’Sport Exloo wilde de sportfaciliteiten van de beweegtuin attractiever maken en meer gericht op bredere doelgroepen. We hebben meer draagvlak weten te creëren door ideeën op te stellen met behulp van lokale verenigingen, die we vervolgens gepresenteerd hebben aan verschillende scholen en het dorpshuis. Vanuit een grove opzet hebben we met inbreng van de betrokken partijen en met hulp van SportDrenthe, de beweegtuin kunnen activeren. Voor in de toekomst gaan we proberen om de beweegtuin verder uit te breiden door samenwerkingen te zoeken met andere verenigingen en scholen. We zijn op dit moment al erg tevreden met wat we tot nu toe gerealiseerd hebben’’.

Jan Kleef – Stichting Sport Exloo

Met ondersteuning van SportDrenthe is er een activeringsplan ontworpen voor de beweegtuin. Hierin staat beschreven waarom de beweegtuin is ontstaan, welke belangrijke netwerken er zijn en handige tips en activiteiten die de betrokken verenigingen en SportExloo kunnen inzetten om de beweegtuin levendig te houden. Ideeën voor deze activiteiten zijn afkomstig vanuit benchmarks, vergaderingen met lokale partners en ideeën vanuit de bewoners.

Realisatie en activatie

In het kader van Dorp in Beweging, een LEADER Zuid-Oost aanvraag door de BOKD, zet SportDrenthe zich in om de dorpsinitiatieven (Dalen, 2de Exloërmond, Exloo en Nieuw-Schoonebeek) te begeleiden bij de realisatie en activatie van hun beweegvoorziening. In veel gevallen is de hardware reeds gerealiseerd en ligt het vraagstuk op het optimaal gebruikmaken van de aangelegde beweegvoorzieningen (software). Ook dient er in het proces aandacht te zijn voor het duurzaam organiseren en borgen (orgware).

SportDrenthe kan het hardware, software, orgware traject ook op verzoek van andere organisaties begeleiden. Activering van de beweegvriendelijke openbare ruimte is immers meer dan het plaatsen van beweegtoestellen.