Monitoring van BIOR-locaties in de provincie Groningen 2016-2019

Succes- en faalfactoren van een beweegvriendelijke omgeving

De provincie Groningen heeft in 2016 het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen (partner van Kennislab BIOR Noord) benaderd met de vraag het provinciale sportbeleid te evalueren. Eén van de thema’s waar het lectoraat gedurende de afgelopen periode de monitoring voor heeft verzorgd, is het thema de beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte (BIOR). In een periode van drie jaar zijn negen BIOR-locaties gemonitord die met subsidie van de provincie Groningen zijn gerealiseerd. Doel van de monitoring was: 

Inzicht krijgen in de succes- en faalfactoren van een beweegvriendelijke omgeving en de effectiviteit van deze beweegvriendelijke omgeving op het beweeggedrag.

Benieuwd naar deze succes- en faalfactoren en wat experts hierover zeggen? Lees het complete artikel!