‘Met elkaar hebben we de kennis voor een beweegvriendelijke buitenruimte in huis’

Het onderstaande artikel in Crow Magazine naar aanleiding van een interview met Mieke Zijl, van Kennislab BIOR Noord en Sport Drenthe. Bekijk het gehele magazine – met dit artikel, maar ook boordevol andere interessante info – online. 

KennisLab BIOR Noord wil meer inwoners in Groningen, Friesland en Drenthe in beweging krijgen. De samenwerkende organisaties adviseren en ondersteunen beleidsmakers en uitvoerende organisaties bij de realisatie van meer beweegvriendelijke plekken in Noord-Nederland. Welke meerwaarde heeft de aanpak in een samenwerkingsverband?

 

 ‘We willen jong en oud verleiden om zich te bewegen in de grootste en groenste sport­ en beweegaccommodatie: de buiten­ruimte. Zo dragen we bij aan een gezonde leefomgeving’, zegt directeur-bestuurder van SportDrenthe Mieke Zijl. Samen met Sport Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, IVN Noord en Hanzehoge­school Groningen is SportDrenthe kartrekker van KennisLab BIOR Noord. ‘Er liggen hier talloze aantrekkelijke plekken en locaties, die we nog verder kunnen ontwik­kelen en waar we samen met onze partners de spotlights op willen zetten’, zegt Mieke.

 

Beweegvriendelijke buurt

 

Het kennisLab BIOR Noord faciliteert een netwerk dat zich toelegt op het delen en ontsluiten van kennis en onderzoek. De partners binnen het netwerk richten zich, al dan niet gezamenlijk, op procesbegelei­ding, advies, ondersteuning en projectuit­voering.

Mieke: ‘De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een stevig netwerk van partners die op het gebied van ‘een gezonde omgeving’ allemaal waarde toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan GGD Drenthe, Staatsbosbeheer, ingenieursbu­reaus, landschapsarchitecten en onder­ zoekpartners.’

Domeinoverstijgend werken

 

‘Doordat we de verbinding zochten met partners uit verschillende domeinen hebben we met elkaar de kennis over de hardware (fysieke leefomgeving en voor­zieningen), software (de activiteiten/het sport- en beweegaanbod) en orgware (visie en beleid, onderhoud, beheer, eigenaar­ schap, financiën) voor een beweegvriendelijke omgeving in huis’, vertelt Mieke. ‘Uit onderzoek blijkt dat juist dat een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van interventies in de buitenruimte.’

Concreet: een gemeente kan met goede bedoelingen een geasfalteerd fietspad door een bos laten aanleggen. Maar dit pad is niet beweegvriendelijk als mensen het niet gebruiken, omdat ze de omgeving als onveilig ervaren. Het is dus belangrijk vooraf de wensen van gebruikers te onderzoeken, en af te spreken wie een nieuwe voorziening gaat beheren en wie dat beheer betaalt.

Monitoren en blijven leren

 

‘Een mooi voorbeeld van de meerwaarde van deze samenwerking is de School­pleinen Revolutie’, vertelt Mieke. ‘Hiervoor transformeren we de komende jaren schoolpleinen van dertig basisscholen in Drenthe tot dynamische buitenruimtes. De grijze tegelmassa’s gaan er allemaal uit.

De ervaring die we opdoen met dit project delen we weer binnen ons netwerk. En omdat de Hanzehogeschool alle interventies en hun effectiviteit monitort, leren we ook steeds weer van alle projecten en experimenten die we ondernemen en kunnen deze ervaringen benut worden op andere plekken in het Noorden.’

 

Het volledige magazine over de beweegvriendelijke omgeving vind je hier.