Maak kennis met partner GGD Fryslân

GGD Fryslân is aangesloten als partner bij het netwerk van KennisLab BIOR Noord. Steeds meer relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder de gezonde leefomgeving, sluiten zich aan. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de buitenruimte? Wij stellen onze partners graag aan je voor d.m.v. drie vragen. Deze keer is het de beurt aan onze partner: GGD Fryslân.

Wat is de relatie tussen bewegen in de openbare ruimte en jullie als organisatie?

Als GGD nemen we onder andere deel aan het vormen van de lokale sportakkoorden waar bewegen in de openbare ruimte een speerpunt is. Ook adviseren we in ‘omgevingswet gerelateerde’ casussen en zal dit altijd een ambitie van ons zijn om bewegen in openbare ruimte te bevorderen. Wij geven advies aan gemeenten, maar ook bijvoorbeeld aan scholen (verbeteren van schoolpleinen).

Daarnaast zijn een aantal collega’s JOGG regisseur of werken samen met een JOGG regisseur en zal dit ook binnen de JOGG aanpak aan bod komen.
In Friesland zijn we vol op bezig met het ontwikkelen van een eigen Friese Preventie Aanpak, waar het bevorderen van beweegvriendelijke omgevingen een onderdeel is.