Maak kennis met partner GGD Drenthe

GGD Drenthe is ook aangesloten als partner bij het netwerk van KennisLab BIOR Noord. Steeds meer relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte sluiten zich aan. Wie zijn deze partners en waarom staan ze achter onze ambitie: jong en oud verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de buitenruimte?

Wij stellen onze partners graag aan je voor d.m.v. drie vragen. Deze keer is het de beurt aan onze partner: GGD Drenthe.

1. Wat is de relatie tussen bewegen in de openbare ruimte en jullie als organisatie?

GGD Drenthe heeft als missie het bereiken van zoveel mogelijk gezondheidswinst. De fysieke leefomgeving is van grote invloed op de gezondheid van mensen. Het kan de gezondheid belemmeren door schadelijke invloeden van buitenaf of juist bevorderen door de gezonde keuze ook de makkelijke keuze te laten zijn. Het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte is één van de acties die we gemeenten adviseren.

2. Als jullie als organisatie één beweegplek in de openbare ruimte mogen uitlichten, welke is dat en waarom?

Dat is niet één plek, maar het uitgebreide wandel- en fietsnetwerk dat Drenthe rijk is.

3. Wat is vanuit jullie organisatie een groot succes geweest met betrekking tot bewegen in de openbare ruimte?

Wij geven zelf geen uitvoering aan projecten, adviseren gemeenten daarover. We krijgen steeds meer ‘voet aan de grond’ op het brede terrein van gezonde leefomgeving. De Omgevingswet die er aankomt, met een gezonde en veilige leefomgeving als maatschappelijk doel, helpt hier zeker bij. Maar dat kunnen we niet op het conto van GGD Drenthe schrijven 🙂