Lopen en fietsen in een beweegvriendelijke leefomgeving

Lopen en fietsen worden steeds belangrijker als we kijken naar een beweegvriendelijke leefomgeving als onderdeel van de gezonde leefomgeving, waarbij de focus ligt op ruimte voor bewegen.

VNG, Tour de Force en CROW-KpVV hebben een inspiratiedocument uitgebracht om professionals handvatten te bieden voor het bevorderen van fietsen en lopen in het kader van de Omgevingswet. Het doel van dit inspiratiedocument is om professionals van overheden en andere partijen zoals verkeerskundigen, ruimtelijk ontwerpers, gezondheidsdeskundigen en lokale organisaties handvatten te bieden voor het benutten van de instrumenten die de Omgevingswet biedt voor het bevorderen van fietsen en lopen (bron: Kennisplatform Crow).

Verschillende thema’s voor praktische ideeën komen aanbod:

  • Duurzaam en gezond wonen
  • Bewegende stad
  • Fietsstraten
  • Buitengebied
  • Schoolzones
  • Samenwerken en participatie

Bekijk hier de beschrijving van het inspiratiedocument ‘Fietsen en lopen in een beweegvriendelijke Omgevingswet‘.

Download hier het inspiratiedocument Fietsen en lopen in een beweegvriendelijke Omgevingswet.