Lokale Sportakkoorden en BIOR

Eén van de deelakkoorden in het Nationale Sportakkoord is de ambitie om te streven naar een ‘Duurzame Sportinfrastructuur’. De ambitie is daarbij om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. Hieronder valt ook de ambitie om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten.

BIOR in de Friese, Groningse en Drentse sportakkoorden
Van de 18 Friese gemeenten hebben acht gemeenten BIOR opgenomen in hun lokale Sportakkoord: Ameland, Dantumadiel, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Terschelling en Vlieland. 

In de provincie Groningen zijn nog niet alle lokale Sportakkoorden opgeleverd. Het thema BIOR wordt wel in het provinciale Sportakkoord genoemd. Vooralsnog hebben de volgende gemeenten in Groningen BIOR genoemd in hun lokale Sportakkoord: Westerkwartier, Eemsdelta, Westerwolde (niet in Sportakkoord wel in Sport- en Beweegbeleid) en Groningen.

In Drenthe is het provinciale Sport- en Beweegakkoord nog in de maak, maar is het thema BIOR zowel provinciaal als lokaal als belangrijk speerpunt benoemd. In 75% van de Drentse Sportakkoorden komt het thema Duurzame Sport- en Beweeginfrastructuur terug. Gemeenten waar het benoemd is in de lokale Sportakkoorden zijn: Assen, Emmen, Borger Odoorn, Tynaarlo, Coevorden, Westerveld, Aa en Hunze, Noordenveld, Hoogeveen.

Aan de slag
De plannen variëren heel erg in omvang en ook in de mate van concreetheid. Waar de ene gemeente aangeeft te willen onderzoeken welke mogelijkheden de openbare ruimte biedt om bewegen meer te stimuleren, weet men in de andere gemeente al heel concreet met welke partners er op welke locatie een beweeglint voor verschillende doelgroepen moet worden aangelegd. 
Ook het tijdspad en de beschikbare budgetten voor het realiseren van BIOR-locaties of BIOR-routes blijken heel divers te zijn. Hier speelt vooral mee dat de beschikbare uitvoeringsbudgetten voor de lokale Sportakkoorden vaak niet toereikend zijn voor de BIOR-wensen die er lokaal leven. Dat betekent dat er aanvullende financiering gezocht moet worden bij de vele partijen die bij de openbare ruimte betrokken zijn. Dit biedt veel kansen, maar kost ook tijd om alle financieringsmogelijkheden te verkennen en subsidies aan te vragen.

Maar ondanks al deze verschillen is het mooi om te zien dat er steeds meer wordt ingezet op het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte. De ontwikkeling van de lokale Sportakkoorden zijn daar een belangrijk vliegwiel voor gebleken!