Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

De gemeente Groningen is al een aantal jaren bezig met het stimuleren van haar inwoners tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Er is inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan. Ondanks alle inspanning is uit monitoring gebleken dat inwoners niet meer zijn gaan bewegen in de openbare ruimte, hooguit anders. De gemeente Groningen heeft de wens uitgesproken te starten met een living lab in de wijk Vinkhuizen. Met het ‘Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen’ richten we ons op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema ‘de beweegvriendelijke omgeving’.

Het creëren van betrokkenheid is waar op wordt gefocust en de aanname is dat meer en betere betrokkenheid zich uiteindelijk vertaalt naar toename in sport- en/of beweeggedrag in de openbare ruimte bij eindgebruikers. Design thinking, het opzetten van een Community of Practice en Citizen Science zijn de drie elementen die centraal staan. Door een nieuwe werkwijze te hanteren waarbij gebruikers op een nieuwe manier betrokken worden, innoveren we de “orgware” van de beweegvriendelijke omgeving, een sociale innovatie. Binnen het living lab zullen transfereerbare principes ontstaan die ook in andere wijken of gemeenten toegepast kunnen worden. Binnen het ‘Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen’ zijn we nu bezig met het verkennen van de context, maken van een omgevingsscan en het in kaart brengen van de stakeholders. Daarnaast zijn we bezig de private partners in de wijk te leren kennen zoals fysiotherapeuten en private sportaanbieders. Maar ook spreken we met publieke/overige partners zoals wijkraden, WIJ teams, opbouwwerkers, buurtsportcoaches, scholen etc.
Zie: https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/121187/meer-inspraak-voor-groningse-wijk-over-beweegvriendelijke-inrichting

Voor meer informatie over ‘Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen’ kunt u contact opnemen met Berry van Holland, E: b.j.van.holland@pl.hanze.nl

Figuur 1: De 6 Stappen van Design Thinking
Figuur 2: Vinkhuizen