Let’s Gro: Sport en beweging

Tijdens het Let’s Gro festival, een initiatief van de gemeente Groningen over de toekomst van de stad, aangezien de fiets voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid is. Dit betekent echter niet dat hebben wij ons bezig gehouden met sport en beweging in de openbare ruimte. Hoe doet men dat er geen winst meer te behalen valt, daarom hebben we de bezoekers van Let’s Gro gevraagd welke in Groningen en welke ingrepen kan men uitvoeren zodat de stad ook in de toekomst een plaats is waar hindernissen zij momenteel ondervinden wanneer zij willen bewegen in de openbare ruimte en hoe de iedereen graag sport en beweegt? In dit rapport lichten wij deze vragen toe, samen met lokale openbare ruimte aangepast kan worden om een actieve levensstijl zo veel mogelijk te faciliteren.

Rapport: Hoe wil Jij Bewegen – Reflectie op het Lets Gro Festival