Buurtsportcoach activeert inwoners Waadhoeke op jeu de boulesbanen

Zeker twintig liggen er verspreid in de gemeente Waadhoeke: jeu de boulesbanen. In Ried wordt er nu serieus werk gemaakt van jeu de boules; er is zelfs een club opgericht. De buurtsportcoach zorgt ervoor dat van de bestaande beweeglocaties meer gebruik wordt gemaakt.

Jeu de boulesbanen impuls voor dorpen in gemeente Waadhoeke
In zeker de helft van de dorpen in gemeente Waadhoeke is in het verleden een jeu de boulesbaan aangelegd, maar na een enthousiaste start wordt er in veel gevallen weinig gebruik van gemaakt. ‘Dat kan anders’, meende buurtsportcoach Lammert Harkema. Via de dorpencoördinator hoorde hij dat het dorpshuis in Ried meer wilde doen voor senioren. De buurtsportcoach bekeek samen met het bestuur van het dorpshuis wat er al is in het dorp en wat ze nog kunnen doen. Hierbij bleek dat de jeu de boulesbaan onvoldoende benut werd. De aanwezigheid van deze baan maakte de stap om het Franse balspel weer op te pakken niet al te groot. ‘Jeu de boules is laagdrempelig en je hebt er niet veel voor nodig’, aldus Harkema. De buurtsportcoach ondersteunde het dorpshuis en de ouderen o.a. bij het organiseren van de activiteiten, werven van inwoners, samen de baan onkruidvrij maken en het uitleggen van de spelregels. Er is twee keer een clinic gegeven en is er een kleine competitie en speelschema opgezet. Op deze manier kunnen de deelnemers het zelf verder oppakken. Er is zelfs een club opgericht. En er zijn materialen aangeschaft. Vanuit de mensen die het vaker wilden doen, zijn er twee contactpersonen waar inwoners zich kunnen aanmelden.
Al geruime tijd wordt ook fanatiek gespeeld in twee andere dorpen in gemeente Waadhoeke: Menaam en Vrouwenparochie. ‘Het zou leuk zijn als op termijn het kampioenschap van Waadhoeke gehouden kan worden’.

Een leuk voorbeeld van het beter benutten van bestaande buitenlocaties en de activering door een buurtsportcoach.