Introductie voormalig Cycling Lab binnen Kennislab BIOR Noord

Op gepaste afstand en met gepaste trots presenteren wij jullie Cycling Lab:

“Cycling Lab is een noordelijk samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en gebruikers rondom het thema ‘fietsen’. Enige jaren geleden hebben wij de handen ineengeslagen omdat we van mening waren – en nog steeds zijn – dat we door het bundelen van kennis en netwerk komen tot meer creatieve en innovatie oplossingen voor uitdagingen rondom dit thema. In gesprekken met Kennislab BIOR Noord merkten we al snel dat we op dit vlak een gedeelde ambitie hebben, waarbij het Kennislab BIOR Noord nog breder kijkt naar de vraagstukken in de openbare ruimte. Om die reden sluiten we als samenwerkende partijen dan ook enorm graag aan bij het Kennislab BIOR Noord om enerzijds onze opgedane en zich ontwikkelende kennis rondom fietsen met jullie te delen. Anderzijds biedt het ook ons de mogelijkheid om in een interessant netwerk mee te draaien en nieuwe kennis op te doen. De kennis die de individuele partners van Cycling Lab hebben is uiteenlopend, van app-ontwikkeling en business intelligence tot concept-ontwikkeling en marketing, van landschappelijk ontwerp en verkeersplanologie tot healthy ageing. We hopen de partners in het Kennislab BIOR Noord de komende tijd beter te leren kennen en onze kennis met jullie te delen!”

Cycling Lab wordt mede mogelijk gemaakt door:
NewNexus, 1609Bold, SWECO, Laos en Hanzehogeschool Groningen/Instituut voor Sportstudies.