Inspiratiewebinar BIOR voor gemeente de Wolden

Inspiratiewebinar BIOR voor gemeente de Wolden

Op initiatief van twee sportfunctionarissen van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen mocht KennisLab BIOR Noord in de naam van Magda Boven en Mieke Zijl een inspiratiewebinar met als thema BIOR geven.

Aanleiding hiervoor was dat beide sportfunctionarissen betrokken waren bij het opstellen van een handboek openbare ruimte en zo constateerden dat er veel mogelijkheden liggen, zeker door samen te werken met collega’s. Zelf gaan ze de leerlijn BIOR volgen en daarom wilden ze graag collega’s inspireren om met ideeën te komen zodat zij die mee kunnen nemen in de leerlijn. Hun teamleider Harold Wassink schreef op LinkedIn na afloop de volgende samenvatting. Beter kunnen wij het niet navertellen:

“Mensen en vooral de minder actieve mensen verleiden om meer te bewegen is een complexe opgave. Een die je niet zomaar alleen oplost, dat moet je samen doen. En die grote opgaves beginnen klein, iemands beleefwereld vergroten, zaadjes planten, inspireren. En dat is precies waar sportfunctionarissen Suzanne Nijmeijer en Nienke Ijmker vandaag voor gezorgd hebben tijdens een webinar van KennisLab BIOR Noord bij samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Want voor het goed inrichten van een beweegvriendelijke omgeving heb je goede hardware (materialen), software (aanbod) en orgware (organisatie) nodig. Dat vraagt erom professionals uit sociale- en fysieke structuren bij elkaar te brengen. En tijdens deze webinar werden die werelden weer een stukje dichter bij elkaar gebracht!”