Het inrichten van een recreatiegebied: wat valt op?

Sport Fryslân is in twee gemeenten als projectleider betrokken bij een pilot, waarbij de opdracht is om een gebied recreatief aantrekkelijk in te richten voor verschillende leeftijdsgroepen. Bewegen, natuur, ontmoeten en recreatie zijn de sleutelwoorden die daarbij centraal staan.

 

Ondanks dat we nog volop in de gespreksfase zitten en er nog geen definitief ontwerp is, valt er in het proces al een aantal zaken op:

1.     Een veelheid aan organisaties die over het ontwerp meepraten, hoeft geen nadeel te zijn

Met veel partijen aan tafel loop je het gevaar dat het een Poolse landdag wordt. Maar er schuilt tegelijk ook een grote kracht in: er ontstaat een groepsproces. De organisaties voelen zich onderdeel van een groter geheel en willen er gezamenlijk een succes van maken.

In deze twee gemeenten leidt het ertoe dat er actief naar tussenoplossingen gezocht wordt wanneer er tegengestelde opvattingen of belangen zijn.

2.     Onderhoud: experimenteren buiten de gebaande paden?

Een gebied groen en beweegvriendelijk inrichten, lukt vaak prima. Maar zonder goede afspraken over het onderhoud heb je er niet lang plezier van. Momenteel zijn we aan het verkennen of de deelnemende partijen die belang hebben bij de inrichting, een deel van het onderhoud voor hun rekening willen nemen. Op deze wijze garanderen we het onderhoud t/m 2030, waarna gekeken wordt hoe het vervolg er gaat uitzien. De eerste toezeggingen voor het onderhoud door sportverenigingen, natuurorganisaties en een zorgboerderij zijn inmiddels een feit.

3.     Zowel uitvoerend, ambtelijk als bestuursniveau van de gemeente nodig

Om te komen tot een ontwerp in de openbare ruimte maak je gebruik van  kennis, invloed en netwerken op diverse niveaus en vanuit diverse invalshoeken:

        De beleidsmedewerker kent de procedures op het vlak van bezwaarschriften en aanbestedingen

        De buitendienst ondersteunt sportverenigingen bij het plegen van onderhoud

        De wethouder is nodig om een perceel grond van eigenaar te laten wisselen etc.

Daarnaast is natuurlijk ook de expertise van andere partijen dan de gemeente hard nodig. Natuurorganisaties weten bijvoorbeeld welk uniek stukje natuur ongemoeid gelaten moet worden. Sportverenigingen weten hoe verschillende doelgroepen in beweging komen. Zo brengt iedereen zijn eigen kennis en inzichten in.

Voor wie geïnteresseerd is in het vervolg van dit project: een volgende keer gaan we in op het daadwerkelijke inrichten van het recreatiegebied (het ontwerp) en op het stimuleren van het gebruik ervan (de activatie).